Politie Limburg Regio Hoofdstad start met digitale woonstcontroles

Bezoekwijk1

Op maandag 22 oktober start binnen de politie Limburg Regio Hoofdstad een project rond digitale woonstcontroles. Dit gebeurt in samenwerking met Cipal Schaubroeck en de stad Hasselt. "Kortweg betekent dit dat de administratieve afhandeling van de woonstcontroles, bijvoorbeeld bij een verhuis, in de toekomst volledig digitaal zullen verlopen," zegt korpschef Philip Pirard. "We starten vanaf maandag in Hasselt en willen dit in de toekomst uitbreiden naar de volledige politiezone."

Wanneer in het verleden een burger zich aanbod bij de dienst Bevolking van de stad voor een adreswijziging kwam er een hele administratieve mallemolen op gang die hoofdzakelijk via papieren documenten verliep. Er gingen verschillende documenten op en af tussen de stads- en politiediensten. Ook de woonstcontrole die de wijkinspecteur deed, gebeurde aan de hand van een papieren formulier. Vanaf maandag zal heel dit proces in Hasselt volledig digitaal verlopen. De informatie-uitwisseling tussen de stad en de politie gebeurt via een computersysteem en de wijkinspecteur handelt heel de administratie bij de woonstcontrole af via zijn smartphone.

"Dit nieuwe systeem heeft verschillende voordelen," legt korpschef Pirard uit. "Vanzelfsprekend genereert deze nieuwe aanpak een enorme tijdswinst en papierbesparing voor alle betrokken instanties in het proces. Daarnaast zijn zowel de stadsdiensten als de politie steeds op de hoogte van de stand van zaken van elk dossier. Maar het belangrijkste voordeel is ongetwijfeld dat een adreswijziging voor de inwoner veel sneller zal gebeuren."

De politie Limburg Regio Hoofdstad hoopt dit project over een viertal weken ook uit te rollen in de andere gemeentes van de politiezone.