Veegplan in Hasselt opnieuw van start!

Veegwagen

Het veegplan in Hasselt gaat op 12 september terug van start. In de straten die geveegd worden, geldt er die dag een parkeerverbod vanaf 6 uur 's ochtends. Hou hier rekening mee! Voertuigen die het parkeerverbod overtreden, worden getakeld.

Op dinsdag 12 september rijden de veegwagens opnieuw uit voor hun eerste najaarsronde. Net als de voorgaande jaren worden er wekelijks maximaal drie van de in totaal 23 zones tussen de Groene Boulevard en de Singel geveegd.

Tijdens de veegwerken geldt vanaf 6 uur 's morgens een parkeerverbod in de betrokken straten. De politie Limburg Regio Hoofdstad zorgt ervoor dat deze tijdig verkeersvrij zijn zodat de stadsdiensten snel en vlot hun werk kunnen doen. "De eigenaars van de voertuigen die ondanks het parkeerverbod toch nog in de straat geparkeerd staan, krijgen een boete van 55 euro en worden onmiddellijk getakeld," zegt korpschef Philip Pirard. "Bovenop de boete mogen zij zich ook verwachten aan een takelkost van 150 euro. Bestuurders waarvan het voertuig weggesleept werd, moeten zich aanmelden op het hoofdkantoor van de lokale politie (Thonissenlaan 15). Van daaruit worden ze doorverwezen naar de takeldienst."

Omdat iedereen het uitdelen van boetes liefst wil vermijden, worden ook dit jaar de parkeerverboden enkele dagen op voorhand aangekondigd, dit zowel via aangepaste signalisatie als een bewonersbrief.

Voor de zomervakantie moeten alle straten een eerste maal geveegd zijn. In het najaar krijgen ze allemaal een tweede beurt. Wanneer we in welke straat actief zijn, vind je op: www.hasselt.be/veegplan. Onderaan die webpagina vind je een alfabetische oplijsting van alle straten met hun respectievelijke veegdag, alsook een duidelijke overzichtskaart met alle veegzones."