16 onmiddellijke inningen opgesteld voor hinderlijk parkeren in omgeving van Hogeschool PXL

Parkeren

Na een week van sensibiliseren, trad de politie Limburg Regio Hoofdstad afgelopen week repressief op tegen hinderlijk parkeren op verschillende parkings in de omgeving van Hogeschool PXL. Bestuurders die in het wilde weg in de berm parkeren of evacuatiewegen blokkeren, zorgen immers voor onveilige situaties.

Afgelopen week stelde de politie Limburg Regio Hoofdstad 16 onmiddellijke inningen op voor hinderlijk parkeren. Dit betekent dat 16 bestuurders een boete kregen van 55 euro. De onmiddellijke inningen werden opgesteld op de parking van de PXL aan de Elfde Liniestraat, op de parking aan de Vildersstraat en op de parking aan het zwembad.

"Het aantal overtredingen viel, in verhouding tot het aantal geparkeerde voertuigen, best mee," zegt korpschef Philip Pirard. "Naar het einde van de week ging het aantal ook in dalende lijn. Vermoedelijk heeft de preventieve campagne zijn effect niet gemist."

De politie zal de situatie ter plaatse, ook na deze repressieve week, nauwlettend blijven opvolgen. Indien nodig zal er geverbaliseerd blijven worden en zal de actie in de toekomst herhaald worden.