Diensten

Op zoek naar een specifieke politiedienst? Van de dienst Vergunningen tot de dienst Verkeer, je vindt ze hier allemaal.

Naam Telefoon
Korpschef 011 938 800
Kabinetschef 011 938 801
Burenbemiddeling 011 938 288
Communicatie 011 938 820
Data protection officer Limburgse politiezones 011 938 562
Dierenpolitie 0494 51 63 93
Gevonden voorwerpen 011 938 008
Horeca en middenstand 011 938 301
Intern toezicht 011 938 840
Openbare orde en evenementen 011 938 708
Studentenpolitie Hasselt 0471 88 91 19
Studentenpolitie Diepenbeek 0499 59 57 28
Secretariaat (opvragen pv-nummers) 011 938 648
Verkeer 011 938 438
Wapenregister 011 938 460
Wijkpolitie Diepenbeek 011 32 33 00
Wijkpolitie Halen 013 61 99 24
Wijkpolitie Hasselt 011 938 298
Wijkpolitie Herk-de-Stad 013 61 99 44
Wijkpolitie Lummen 013 61 99 55