Gezocht: nieuwe burenbemiddelaars

Do 28.07.2016 - 10:26
Burenbemiddeling

Burenbemiddeling vormt mee de basis voor een goede politiezorg. De ervaring van de laatste jaren leert ons dat door burenbemiddeling conflicten tussen buren kunnen worden opgelost. Het kan gaan om verschillende soorten conflicten: geluidshinder, erfdienstbaarheden, afwatering, milieu, aanplantingen, huisdieren, huishoudelijk en tuinafval, geurhinder, hygiëne, bouw, hinderlijk en gevaarlijk parkeren, rondhangende en/of luidruchtige jongeren, (verbale) agressie, algemene buren- en buurtproblemen ... Dankzij bemiddeling krijgen deze conflicten geen kans om te escaleren. Een bemiddelaar kan de verstoorde communicatie tussen de buren namelijk herstellen. Daarnaast draagt bemiddeling bij tot het verstevigen van de sociale binding en het verhogen van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de buurt.

Gratis opleiding

Omdat burenbemiddeling onmisbaar geworden is, organiseert de provincie Limburg opnieuw een gratis opleiding voor lokale coördinatoren en (vrijwillige) bemiddelaars. Deze opleiding duurt 4 dagen en gaat door op 19, 20, 26 en 27 september 2016 in het PLOT (politieschool) te Genk. Aan elke opleidingssessie kunnen maximaal 15 personen deelnemen. De opleiding wordt gegeven door Esther Van Eynde (consulent burenbemiddeling PZ Limburg Regio Hoofdstad) en Sarah Daems (consulent burenbemiddeling PZ Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken).

Inschrijven voor deze opleiding kan via sofie.moons@plotlimburg.be.

Wij zoeken jou !

De politie Limburg Regio Hoofdstad hecht veel belang aan een goede burenbemiddeling, en is daarom op zoek naar vier nieuwe, vrijwillige burenbemiddelaars.

Denk jij een goede aanwinst te zijn voor ons team? Mail dan je kandidatuur met motivatiebrief naar burenbemiddeling@politielrh.be. Let wel, een voorwaarde om je kandidaat te kunnen stellen, is dat je beschikbaar bent op de dagen van de opleiding in september 2016. Als er te veel kandidaten zijn, wordt er ook een motiveringsgesprek gehouden.

Voor vragen kan je terecht op het nummer 011 267 115 of op burenbemiddeling@politielrh.be.

Rollerparade
Roller Bike Parade
Ma 25.07.2016 - 14:27

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
011 22 29 82