Persbericht: Lokale politie Mechelen-Willebroek betrapt hardleerse sluikstorter

Foto 16052018 milieu 3

Lokale politie Mechelen-Willebroek wist na doorgedreven onderzoek hardleerse sluikstorters te identificeren. Het gezin krijgt niet alleen een fikse boete, maar dient eveneens de aanzienlijke opruimingskosten te betalen.


In het najaar van 2016 worden de uitvoeringsdiensten regelmatig, zijnde twee tot driemaal per week, geconfronteerd met sluikstortingen in de Blarenberglaan en Baron Coppenslaan in Mechelen. De wijkagenten specialisatie milieu van politie Mechelen-Willebroek worden hiervan in kennis gesteld en starten een onderzoek.

Er wordt vastgesteld dat het sluikstorten volgens een identiek patroon verloopt. Zo wordt er steeds dezelfde verpakking gehanteerd voor het achterlaten van het afval, alsook komen steeds weer dezelfde productverpakkingen voor. Ook de warenhuizen waar de producten werden aangekocht zijn steeds dezelfde.

Na amper vijf maanden worden maar liefst 32 sluikstortingen vastgesteld, die door de modus operandi ontegensprekelijk van dezelfde persoon (personen) afkomstig moeten zijn. In vijf stortingen wordt eveneens bewijslast aangetroffen, die onze medewerkers naar een gezin in Kontich weet te leiden. Onderzoek maakt eveneens duidelijk dat bij het betrokken gezin gedurende een lange periode geen afval voor de reguliere huisvuilophaling wordt aangeboden.

De totale kost voor de talrijke opruimingen door de uitvoeringsdiensten van stad Mechelen bedraagt bijna 7.500 euro. Naast deze opruimingskosten krijgt het gezin eveneens een boete van 3.840 opgelegd.

Zelfs na deze opgelegde sancties blijft het sluikstorten doorgaan. Andermaal wordt er bewijslast aangetroffen. Nu bedragen de opruimingskosten bijna 500 euro en volgt er een boete van 2.000 euro.

Burgemeester van Mechelen, Bart Somers: "Een aangename stad begint met een propere stad. Zij die dit niet weten te respecteren zullen het voelen en opdraaien voor de overlast. Onder meer onze actie 'Stad om te zoenen' kan maar slagen wanneer we ook zulke overtreders effectief kunnen betrappen, zwaar beboeten en hen kunnen overtuigen hun attitude aan te passen."

Korpschef lokale politie Mechelen-Willebroek, Yves Bogaerts: "Elke melding van sluikstorten wordt ernstig genomen. Onze mensen staan niet alleen in voor de vaststellingen maar voeren tevens onderzoek naar bewijslast in de achtergelaten 'rommel'. Een werkwijze die trouwens regelmatig positief resultaat kent, zoals deze casus aangeeft."