Persbericht: Resultaten van onze alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles van 13 op 14 en van 14 op 15 april 2018

Resultaten

De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 en van zaterdag 14 op zondag 15 april 2018 alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles uit op diverse locaties in Mechelen en Willebroek.

In totaal werden 1066 ademtests afgenomen. 41 bestuurders testten positief: 31 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, 7 wegens drugs in het verkeer en 3 wegens strafbare alcoholopname én drugs in het verkeer tegelijkertijd.

Twaalf rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

 • Vijf bestuurders legden een positieve speekseltest af wegens drugs in het verkeer. Zij reden allen onder invloed van cannabis. Hierop werd telkens een dokter gevorderd voor afname van een bloedproef.
 • Nog een bestuurder reed onder invloed van cannabis. Tevens was de schouwing van zijn voertuig vervallen sinds 08/03/17.
 • Een bestuurder verkeerde duidelijk onder invloed van alcohol én drugs tegelijkertijd. Hij weigerde echter een ademtest af te leggen. Tegenover een opgevorderde dokter weigerde hij eveneens een bloedproef, zonder wettige reden. Betrokkene weigerde eveneens een speekseltest af te leggen in het kader van drugs in het verkeer. Ook voor deze procedure weigerde hij een bloedstaal te laten afnemen, zonder wettige reden. Zelfs voor beide feiten apart zou het rijbewijs van betrokkene onmiddellijk ingetrokken zijn. Hij is tevens niet aan zijn proefstuk toe. Immers, op 25/07/15, 08/05/16 en recent op 24/03/18 werd zijn rijbewijs eveneens telkens onmiddellijk ingetrokken wegens drugs in het verkeer. Ditmaal viel betrokkene wel erg snel in herhaling. Hij heeft immers nog maar een week zijn rijbewijs terug in bezit …
 • Een bestuurder reed onder invloed van cannabis, opiaten en amfetamines.
 • Een bestuurder had 1,1 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Hij testte tevens positief voor het gebruik van cannabis.
 • Een bestuurder had 1,2 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Hij reed tevens onder invloed van cocaïne. Hij weigerde echter een bloedproef tegenover een opgevorderde dokter en dit zonder wettige reden. Hiervoor heeft de wetgever zware straffen voorzien. Betrokkene is tevens een beginnend bestuurder: hij is nog geen twee jaar houder van zijn rijbewijs categorie B. Tot slot was de schouwing van zijn voertuig vervallen sinds 30/06/17. Betrokkene is tevens niet aan zijn proefstuk toe. Op 08/10/16 werd zijn rijbewijs ook al onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Toen had hij 1,9 gram pro mille alcohol in zijn bloed.
 • Twee bestuurders hadden respectievelijk 2,1 en 1,8 gram pro mille alcohol in hun bloed.

Zestien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur:

 • Eén onder hen kon niet hard genoeg meer blazen. Er diende een dokter gevorderd te worden voor een bloedproef.
 • Eén onder hen is officieel gedomicilieerd in Nederland. Hij moest onmiddellijk een boete van 420 euro cash betalen.
 • Eén onder hen is een beginnend bestuurder.

Dertien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 3 uur:

 • Eén onder werd geïntercepteerd aan de rotonde Mechelen-Zuid als bestuurder van een trekker. Hij was op weg naar het industriepark Mechelen-Zuid om een geladen oplegger op te pikken en er vervolgens mee te vertrekken.
 • Eén onder hen is officieel gedomicilieerd in Roemenië. Hij moest onmiddellijk een boete van 179 euro cash betalen. Hij kon dit echter niet, waarop wij zijn voertuig ter plaatse geïmmobiliseerd hebben. Na een uur had hij toch het nodige geld bij elkaar gesprokkeld en ging hij over tot betaling.

Twee jonge bestuurders, houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 18 maanden, werden geverbaliseerd omdat zij stuurden tijdens een weekendnacht tussen 22 en 6 uur, wat verboden is. Tevens was er telkens geen "L"-teken aan de achterruit aangebracht.

Twaalf bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.


Er werden tevens uitgebreide gerechtelijke controles van personen en voertuigen uitgevoerd. Hierbij werd o.a.:

 • Bij vier personen een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen.
 • Eén persoon opgepakt die nationaal geseind stond als op te sporen ingevolge een gerechtelijk onderzoek.


De alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles van de lokale politie Mechelen-Willebroek werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan en zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.