Persbericht: Resultaten van onze alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles tijdens de nacht van 9 op 10 en van 10 op 11 februari 2018

Resultaten

De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 en van zaterdag 10 op zondag 11 februari 2018 alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles uit op diverse locaties in Mechelen en Willebroek.

In totaal werden 1027 ademtests afgenomen. 37 bestuurders testten positief: 30 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, 3 wegens drugs in het verkeer en 4 wegens strafbare alcoholopname én drugs in het verkeer tegelijkertijd.

Negen rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

 • Twee bestuurders legden een positieve speekseltest af wegens drugs in het verkeer. Zij reden beiden onder invloed van cannabis. Hierop werd telkens een dokter gevorderd voor afname van een bloedproef.
 • Een bestuurder reed onder invloed van cannabis en cocaïne. Hij is officieel gedomicilieerd in Nederland.
 • Een bestuurder legde een positieve speekseltest af wegens drugs in het verkeer. Hij reed onder invloed van amfetamines en cocaïne. Hierop werd een dokter gevorderd voor afname van een bloedproef. Betrokkene had tevens 0,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed.
 • Een bestuurder reed onder invloed van cannabis en cocaïne. Hij had tevens 0,9 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Betrokkene heeft blijkbaar zijn les nog niet geleerd, want op 29/10/17 verbaliseerden wij hem met 0,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed.
 • Een bestuurder reed onder invloed van cannabis en amfetamines. Hij had 1,9 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Zelfs voor beide inbreuken apart (strafbare alcoholopname en drugs in het verkeer) zou het rijbewijs van betrokkene onmiddellijk zijn ingetrokken.
 • Een bestuurder had 1,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Hij had tevens zijn rijbewijs niet op zak. Hij is hiervoor extra strafbaar. Hierop werd het voertuig dat hij bestuurde ter plaatse geïmmobiliseerd d.m.v. een wielklem en dit tot de werkelijke afgifte van zijn rijbewijs. In ieder geval gaat de periode van onmiddellijke intrekking rijbewijs meteen in.
 • Een bestuurder reed van de Leuvensesteenweg richting station zwalpend over de rijbaan. Een attente burger verwittigde onze diensten en volgde betrokkene. Wij konden de bestuurder aantreffen in de Colomastraat, alwaar hij foutief stond geparkeerd op het fietspad. Hij legde een positieve ademtest af en had 2,2 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Voor het parkeren op een fietspad krijgt betrokkene tevens een extra boete van 116 euro.
 • Eén bestuurder maakte het wel echt bont. Toen hij ons wodca-dispositief op de Zandpoortvest opmerkte, maakte hij rechtsomkeer en trachtte weg te vluchten. Hij kon echter snel geïntercepteerd worden en diende één van onze interceptievoertuigen te volgen op de Zandpoortvest richting ons dispositief op parking 2. Toen ons interceptievoertuig de Bleekstraat net voorbij reed, zag betrokkene zijn kans schoon en sloeg met een bruuske beweging rechts af in de Bleekstraat en gaf plankgas. Hij had er echter niet op gerekend dat achter hem nog een tweede interceptievoertuig reed … Betrokkene reed aan hoge snelheid door de Bleekstraat (zone 30) en wou rechts afslaan naar de Voochtstraat. Door zijn hoge snelheid kreeg hij echter zijn bocht niet genomen en reed hij tegen een geparkeerd voertuig. Ook een toevallig aanwezige voetganger werd ei zo na aangereden. Onmiddellijk pleegde betrokkene vluchtmisdrijf en reed aan hoge snelheid verder in de Voochtstraat tot aan het Hoogstratenplein. Daar sloeg hij links af en reed zo als spookrijder tegen de richting in naar de Keizerstraat. Op een bepaald ogenblik diende ons interceptievoertuig daar aan een werkelijke snelheid van 97 km/u. te rijden (digitaal uitgelezen) in de zone 30 om betrokkene te kunnen volgen. Pas op de Veemarkt konden wij betrokkene tot stoppen dwingen. Al snel bleek waarom de bestuurder liever geen politiecontrole wou: hij had 1 gram pro mille alcohol in zijn bloed en legde tevens een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Betrokkene is hardleers want op 18/03/17 verbaliseerden wij hem ook al. Toen had hij eveneens 1 gram pro mille alcohol in zijn bloed. In het voertuig zaten nog 3 passagiers, allemaal jongeren. Betrokkene krijgt nu tevens een gepeperd proces-verbaal met tal van zware en gevaarlijke overtredingen én een proces-verbaal wegens verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij zal het één en ander mogen gaan uitleggen aan de Politierechter …

Zeventien bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur:

 • Eén onder hen is een beginnend bestuurder: hij is nog geen twee jaar houder van zijn rijbewijs categorie B.
 • Eén onder hen reed met een voertuig waarvan de schouwing vervallen is sinds 02/12/17.
 • Eén onder hen legde een ongeldige ademanalyse af. Een opgevorderde dokter voerde hierop een bloedproef uit.

Elf bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur.

Een bestuurder verliet de parking van een dancing in Willebroek zonder verlichting voor- en achteraan zijn voertuig en bleef zo verder rijden. Hij krijgt hiervoor een boete van 174 euro.

Een voertuig werd onderschept met een rood schouwingsbewijs "verboden tot het verkeer".

Een bestuurder werd geverbaliseerd wegens het al rijdend gebruik maken van een draagbare telefoon in de hand.

Een fietser werd geverbaliseerd omdat hij zonder verlichting voor- en achteraan zijn rijwiel reed.

Een bestuurder vervoerde vier passagiers achterin zijn voertuig, alhoewel er slechts plaats was voor drie.


Twaalf bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.


Er werden tevens uitgebreide gerechtelijke controles van personen en voertuigen uitgevoerd :

 • Een bestuurder was in het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis. Deze werd in beslag genomen.
 • Twee bestuurders werden opgepakt, die nationaal geseind stonden als op te sporen ingevolge een gerechtelijk onderzoek.
 • Twee personen werden aangetroffen die zich illegaal in ons land bevonden. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.


De alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles van de lokale politie Mechelen-Willebroek werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan en zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.