Persbericht: Resultaten van onze alcoholcontroles en controles op drugs in het verkeer op woensdag 10 en donderdag 11 januari 2018

Resultaten

De Lokale Politie Mechelen-Willebroek voerde op woensdag 10 en donderdag 11 januari 2018 's namiddags en 's avonds alcoholcontroles en controles op drugs in het verkeer uit in de Sint-Lambertuslaan, Boterstraat, Hanswijk de Bercht, Hombekerkouter, Generaal de Wittelaan en op de Battelsesteenweg in Mechelen.

In totaal werden 1.195 ademtests afgenomen. 12 bestuurders testten positief : 10 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer en 2 wegens drugs in het verkeer.

Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Beide bestuurders legden een positieve speekseltest af wegens drugs in het verkeer. Zij reden onder invloed van cannabis. Hierop werd telkens een dokter gevorderd voor afname van een bloedproef.

Drie bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur. Eén onder hen kon niet hard genoeg meer blazen teneinde een geldige ademanalyse af te leggen. Hierop werd een dokter gevorderd voor een bloedproef.

Zeven bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur. Eén onder hen kon geen geldig verzekeringsbewijs voor zijn voertuig vertonen. Dit werd ter plaatse geïmmobiliseerd d.m.v. een wielklem en dit tot het vertoon van een geldige verzekering.

Eén voertuig werd onderschept waarvan de schouwing reeds vervallen is sinds 25/04/15. De eigenaar zal voor de politierechtbank gedagvaard worden.

Eén bestuurder van een auto werd geverbaliseerd omdat hij totaal geen houder is van enig rijbewijs.

Eén passagier kreeg een boete van 116 euro omdat hij de veiligheidsgordel niet droeg.

Acht bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.

De alcoholcontroles en controles op drugs in het verkeer van de Lokale Politie Mechelen-Willebroek werden uitgevoerd in het kader van de BOB-wintercampagne en van ons verkeersactieplan en zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden, ook overdag en tijdens de week.