Persbericht: Resultaten flitsmarathon politiezone Mechelen-Willebroek (van 11 tot 12 oktober 2017)

Resultaten

De lokale politie Mechelen-Willebroek nam van 11 tot 12 oktober 2017 deel aan de nationale flitsmarathon. Zo werden er van woensdagochtend 6 uur tot donderdagochtend 6 uur op veertien locaties in onze politiezone (mobiele) snelheidscontroles uitgevoerd.

In totaal werden 2272 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. 170 (7,5 %) reden te snel en zullen hiervoor een proces-verbaal toegestuurd krijgen.

Een automobilist reed 90 km/u. op de Antwerpsesteenweg in Mechelen, de toegelaten snelheid is 50 km/u. Een onmiddellijke intrekking rijbewijs is hier van toepassing.
Op de R6 in Mechelen kwam een chauffeur aan 105 km/u. voorbij daar waar slechts 70 km/u. is toegelaten.

Andere negatieve uitschieter is de Kruisbaan in Mechelen waar bestuurders tijdens onze controle tussen 07.30 en 09.00 uur met een respectievelijke snelheid van 50 en 54 km/u. voorbij kwamen terwijl er een snelheidsregime van 30 km/u. van toepassing is. (zijnde schoolomgeving)

Op Westdijk in Willebroek, waar een snelheidsbeperking van 50 km/u. van toepassing is, liet een chauffeur een snelheid van 78 km/u. optekenen.

Nog in Willebroek, in de August Van Landeghemstraat (max. 30 km/u.) en op de Boomsesteenweg (max. 50 km/u.) lieten twee chauffeurs zich negatief opmerken aan een snelheid van respectievelijk 57 en 81 km/u.

Ook in de toekomst zal lokale politie Mechelen-Willebroek, los van eventuele overkoepelende initiatieven, snelheidscontroles blijven uitvoeren.

Voorgaand:

Nationale flitsmarathon 19 april 2017: 3342 voertuigen gecontroleerd - 224 overtreders (6,7%)
Nationale flitsmarathon 3 oktober 2016: 3899 voertuigen gecontroleerd - 218 overtreders (5,6%)