Persbericht: Resultaten van onze alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles tijdens de nacht van 16 op 17 en van 17 op 18 juni 2017

Resultaten

De lokale politie Mechelen-Willebroek voerde tijdens de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 en van zaterdag 17 op zondag 18 juni 2017 alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles uit op diverse plaatsen in Mechelen en Willebroek.

In totaal werden 766 ademtests afgenomen. 36 bestuurders testten positief: 31 wegens strafbare alcoholopname in het verkeer, 4 wegens drugs in het verkeer en 1 wegens strafbare alcoholopname éndrugs in het verkeer tegelijkertijd.

Negen rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

  • Twee bestuurders legden een positieve speekseltest af wegens drugs in het verkeer. Zij reden onder invloed van cannabis. Hierop werd een dokter gevorderd voor afname van een bloedproef.
  • Een bestuurder reed onder invloed van cannabis en cocaïne en moest eveneens een bloedproef ondergaan.
  • Een bestuurder testte eveneens positief voor het gebruik van cannabis. Hij had tevens 0,7 gram pro mille alcohol in zijn bloed.
  • Een bestuurder vertoonde duidelijke tekenen van druggebruik. Hij weigerde echter een speekseltest af te leggen. Hij weigerde eveneens een bloedproef tegenover een gevorderde dokter. Hiervoor heeft de wetgever zware straffen voorzien. Betrokkene is tevens slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 18 maand. Onder dekking hiervan is het de facto verboden te sturen tijdens een weekend nacht tussen 22 en 06 uur. Bovendien had hij zijn voorlopig rijbewijs niet op zak. In ieder geval gaat de periode van onmiddellijke intrekking rijbewijs meteen in. Tevens zat er nog een passagier in het voertuig, geen verplicht houder van een rijbewijs categorie B en hing er geen "L"-teken, zichtbaar aan de achterruit. Het voertuig van betrokkene werd ter plaatse geïmmobiliseerd d.m.v. een wielklem en dit tot de effectieve afgifte van zijn voorlopig rijbewijs.
  • Een bestuurder weigerde op de Westdijk in Willebroek te stoppen voor onze controle en trachtte te ontsnappen. Hij kon echter zijn voertuig niet onder controle houden en kwam op de Westdijk in aanrijding met maar liefst 5 geparkeerde voertuigen, met grote schade tot gevolg. Betrokkene en zijn echtgenote, die rechts naast hem in het voertuig zat, raakten hierbij gekwetst. De 70-jarigebestuurder legde een positieve ademtest af. Hij had 1,9 gram pro mille alcohol in zijn bloed.
  • Een bestuurder had 1,8 gram pro mille alcohol in zijn bloed. Bovendien was de schouwing van zijn voertuig reeds vervallen sinds 22/09/16. Hij krijgt hiervoor een extra proces-verbaal.
  • Twee bestuurders hadden respectievelijk 1,9 en 1,8 gram pro mille alcohol in hun bloed.

Elf bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur.

Zestien bestuurders moesten dit voor een periode van 3 uur.

  • Opmerkelijk: onder hen twee dames met een gezegende leeftijd van respectievelijk 75 en 77 jaar.
  • Eén onder hen reed tevens onder dekking van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 36 maand. Dit is verboden tijdens een weekendnacht tussen 22 en 06 uur. Tevens zat er geen verplichte begeleider in het voertuig maar wel een passagier, geen houder van een rijbewijs categorie B. Op de koop toe had betrokkene zijn voorlopig rijbewijs niet op zak. Hierop werd zijn voertuig ter plaatse ingehouden voor een periode van 3 uur.


Zes bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in het verkeer.


Er werden tevens uitgebreide gerechtelijke controles van personen en voertuigen uitgevoerd. Hierbij werd o.a. een persoon opgepakt die nationaal geseind stond als op te sporen ingevolge een gerechtelijk dossier.


De alcoholcontroles, controles op drugs in het verkeer en gerechtelijke controles van de lokale politie Mechelen-Willebroek werden uitgevoerd in het kader van de BOB-zomercampagne en van ons verkeersactieplan en zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden.