Persoverzicht van vrijdag 19 oktober 2018

Vr 19.10.2018 - 7:39
Persoverzicht

Feiten van 18-10-2018 om 6 uur tot 19-10-2018 om 6 uur

Mechelen, Stuivenbergvaart: Inbraak in een woning. Een raam van de woning wordt beschadigd. Het pand wordt betreden en doorzocht. Nadeel: dient men nog te bepalen.

Persbericht: Resultaten controleactie horecazaken (13 oktober 2018)

Do 18.10.2018 - 13:26
Resultaten

Tijdens de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 oktober 2018 voerde de lokale politie Mechelen-Willebroek een grootschalige controleactie uit in een aantal horecazaken (5) in de omschrijving van onze politiezone.

De actie kadert in een algemeen beleid toezicht en controle uit te oefenen op de horecazaken in Mechelen en Willebroek, alsook het aanpakken van overlastgevoelige plaatsen.

De afgelopen maanden kregen we meldingen van onder meer gebruik en verkoop van verdovende middelen, wildplassen, vechtpartijen, illegale vreemdelingen, diefstallen en dronkenschap. Evident dat deze actie dan ook vooral oog had voor deze fenomenen. Zo wensen we de overlast voor de omgeving terug te dringen en is het een duidelijk signaal aan de bezoekers van de zaken en bij uitbreiding de buurt.

De politie Mechelen-Willebroek kreeg bij deze actie de steun van de federale politie (drugshonden) en een controleur van de kansspelcommissie.


In totaal werden 113 personen aan een grondige controle onderworpen. 52 onder hen zijn bij de politie gekend voor eerder gepleegde feiten.

Bij de controle werden de volgende vaststellingen verricht:

  • Twaalf bezoekers hadden een (kleine) hoeveelheid drugs (hasj, cannabis of cocaïne) op zak en kregen hiervoor een proces-verbaal. De drugs werden in beslag genomen.
  • Twee personen verbleven illegaal in ons land en werden ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.
  • Een bezoeker stond geseind in een gerechtelijk dossier en werd overgebracht naar het commissariaat.
  • Een bezoeker stond geseind omwille van een verval recht tot sturen.
  • Een bezoeker werd bestuurlijk aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.
  • Drie illegale spelautomaten werden in beslag genomen.
  • Tevens werd er aanzienlijke geldsom (12.000 euro) en een grote partij hasj (94,6 gram) aangetroffen, dewelke in beslag werden genomen.

De lokale politie Mechelen-Willebroek zal ook in de toekomst zulke controleacties voeren om de overlast aan te pakken enerzijds en de leefbaarheid tussen bewoners en bezoekers van de buurten te behouden anderzijds.

Persbericht: Resultaten flitsmarathon politiezone Mechelen-Willebroek (van 17 tot 18 oktober 2018)

Do 18.10.2018 - 8:19
Resultaten

De lokale politie Mechelen-Willebroek nam van 17 tot 18 oktober 2018 deel aan de nationale flitsmarathon. Zo werden er van woensdagochtend 6 uur tot donderdagochtend 6 uur op elf locaties in onze politiezone (mobiele) snelheidscontroles uitgevoerd.

In totaal werden 6364 voertuigen op hun snelheid gecontroleerd. 407 (6,4 %) reden te snel en zullen hiervoor een proces-verbaal toegestuurd krijgen.

Een motorrijder reed 79 km/u. in de Hoeikensstraat in Willebroek, de toegelaten snelheid is 50 km/u. Een automobilist werd hier geverbaliseerd aan maar liefst 96 km/u. Zes vrachtwagens reden te snel, waarvan één voorbij kwam aan 72 km/u.

Op de Westdijk (max. 50 km/u.) in Willebroek werden 22 bestuurders betrapt op overdreven snelheid, waarbij één aan een snelheid van 82 km/u.

Een andere negatieve uitschieter is de Steenweg op Blaasveld in Mechelen waar een bestuurder met een snelheid van 107 km/u. voorbij kwam, terwijl er een snelheidsregime van 70 km/u. van toepassing is.

In de Ivo Cornelisstraat in Mechelen, waar een snelheidsbeperking van 30 km/u. van toepassing is, liet een chauffeur een snelheid van maar liefst 64 km/u. optekenen.

Op de Brusselsesteenweg (max. 70 km/u.) klokte een chauffeur af aan 92 km/u. terwijl een bestuurder op de Antwerpsesteenweg geverbaliseerd werd aan 81 km/u. terwijl de maximum toegelaten snelheid hier 50 km/u. is. Op de R6 waar een beperking van 70 km/u. van toepassing is reden 108 van de 979 gecontroleerde bestuurders te snel.

Ook in de toekomst zal lokale politie Mechelen-Willebroek, los van eventuele overkoepelende initiatieven, snelheidscontroles blijven uitvoeren.