Op reis naar het buitenland? Registreer je reis via Travellersonline

Luggage 1149289 640

Ga je op reis naar het buitenland? Denk er dan aan om je reis te registreren op travellersonline.diplomatie.be. Het duurt amper een paar minuten en is gratis! Doet zich in jouw land van bestemming een ernstige crisis voor (natuurramp, politieke crisis,…), dan zal de FOD Buitenlandse Zaken jou makkelijker kunnen informeren en helpen.