Hoofdcommissaris Leo Mares legt eed af als eerste korpschef van de politiezone Waasland-Noord

20160115 eedaflegging

Vandaag legde hoofdcommissaris Leo Mares zijn eed af als eerste korpschef van de politiezone Waasland-Noord. Het politiecollege nam kennis van het Koninklijk Besluit van 26 december 2015 waarin hoofdcommissaris Leo Mares wordt aangewezen voor het mandaat van korpschef van de lokale politie Waasland-Noord.

Hij legde zijn eed af in handen van de voorzitter van het politiecollege, burgemeester Marc Van de Vijver. Door de eed af te leggen voor het politiecollege neemt hoofdcommissaris Leo Mares officieel het mandaat van korpschef op. Zijn mandaat gaat onmiddellijk in en hij werd benoemd voor een periode van vijf jaar.