Een verkeersboete gekregen?

Di 29.05.2018 - 11:46

Tussen 9 mei en 11 mei werden verschillende verkeersboetes verstuurd zonder melding te maken van het rekeningnummer waarop u kan betalen. U kan online betalen via deze website of op het rekeningnummer BE34 6792 0036 2590 (BIC PCHQ BE BB). Vergeet niet de gestructureerde mededeling vermeld in de brief te vermelden op de overschrijving. Let op met e-mails inzake een betaling van een openstaande boete. Deze komen niet van de politie of justitie maar van malafide personen. Hierop dient u niet in te gaan!

Vragen over je verkeersboete?

Hiervoor kan je terecht bij een callcenter, opgericht door Bpost. Het callcenter is te bereiken op het nummer 02 278 55 60.
Ook werd een website gecreëerd: www.verkeersboeten.be of www.verkeersboetes.be.
HIer kan je je dossier raadplegen en een betaling verrichten op basis van het PV-nummer en de datum.
Een rubriek van FAQ's maakt je wegwijs in de nieuwe procedure.

VEILIGHEIDSMONITOR 2018 - bevraging werd afgesloten

Wo 21.02.2018 - 11:23

Een onderzoek bij de bevolking over veiligheid en politie

In het kader van de opmaak van het volgend zonaal veiligheidsplan is het van belang de mening van de bevolking te kennen.

Deze bevolkingsenquête peilt naar mogelijke buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoelens, mogelijks slachtofferschap, preventie en de mening over de werking en het contact met de politie.

Deze veiligheidsmonitor 2018 wordt georganiseerd door de federale politie in samenwerking met de politie Lanaken-Maasmechelen.

In onze politiezone werden ruim 2800 inwoners op toevallige wijze (steekproef) uitgekozen om hun stem te laten horen. Deze inwoners krijgen dus de unieke kans om hun mening over het veiligheidsbeleid te geven. De medewerking van deze personen is bovendien belangrijk voor de wetenschappelijke waarde van het onderzoek.

Maar deze mening is vooral belangrijk om het beleid beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

In maart - april 2018 krijgen dus 2800 inwoners een vragenlijst in de brievenbus met meer praktische informatie.

Misschien wordt u wel geselecteerd en gevraagd om mee te werken. Wij hopen in dat geval dat u de tijd neemt om de vragen te beantwoorden. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier.

Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Alvast dank voor uw deelname!

Voor bijkomende informatie kan u ons contacteren via het e-mailadres beleid@pzlanaken-maasmechelen.be of telefonisch contact opnemen met Johnie Nijs (team beleid & communicatie) op het nummer 089 47 49 12.

Resultaten BOB-campagne winter 2017-2018

Wo 07.02.2018 - 15:13

Naar jaarlijkse traditie nam de politie Lanaken-Maasmechelen deel aan de nationale BOB-acties ter preventie van rijden onder invloed. De wintercampagne vond plaats van 01/12/2017 tot 29/01/208 waarbij de nadruk werd gelegd op selectieve gerichte controles, verspreid over het grondgebied van de politiezone.

Er werden 2.929 bestuurders gecontroleerd waarvan 27 bestuurders onder invloed waren, wat overeenkomt met een positief resultaat van 0,92% waardoor onze politiezone onder het provinciale gemiddelde van 1,79 % blijft.