Wijziging maatregelen Limburg - verspilverbod en blauwalg

Za 18.08.2018 - 7:38

Gouverneur Herman Reynders heeft vandaag een aantal maatregelen getroffen:

op advies van de Vlaamse droogtecommissie wordt het verspilverbod ingetrokken;op advies van ANB en de drie Limburgse hulpverleningszones wordt het kampvuurverbod ingetrokken en afgeschaald naar code oranje;op advies van de Vlaamse Waterweg en na staalname door VMM wordt het recreatie- en captatieverbod i.f.v. de blauwalg uitgebreid naar het volledige traject van de 'Zuid-Willemsvaart'.

Daarnaast blijft het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen van kracht tot tegenbericht.

Het persbericht kan je hier (pdf, 249 KB) lezen.

Verbod op verspilling leidingwater in Limburg van kracht en bijkomende maatregelen d.d. 25 juli en 27 juli

Wo 25.07.2018 - 8:30

De gouverneur wnd. van Limburg heeft een besluit uitgevaardigd dat de verspilling van leidingwater verbiedt. Het verbod is met onmiddellijke ingang van kracht.
Het besluit geldt
- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar
het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer
dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het
metselwerk vereist is;
- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00's
avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en
tuinbouwondernemingen;
- voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel,
het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Zie besluit hier (pdf, 76 KB)

Bijkomende maatregelen verspilverbod water

Op 25 juli vond een provinciale coördinatievergadering plaats om de captatie van water uit waterlopen en het gebruik van grond- en regenwater te bespreken.

De bijkomende maatregelen inzake beperking van gebruik van grond- en regenwater kan u in het besluit (pdf, 117 KB terugvinden.

De afgelopen dagen werden reeds maatregelen getroffen om watergebruik te kunnen beperken. We hielden daarbij de vinger aan de pols voor wat betreft

de toestand van onze waterlopen. Gezien de meteorologische voorspellingen en vaststellingen op de afname van waterkwaliteit (en debieten) en de mogelijke

gezondheidsrisico's en ecologische schade, vaardigt de gouverneur vandaag een captatieverbod uit op de ONbevaarbare waterlopen (m.u.v. water voor vee dat buiten staat).

Meer concrete informatie m.b.t. besluit, maatregelen en alternatieven via www.crisis-limburg.be .

Als bijlage het besluit (pdf, 92 KB)

Een verkeersboete gekregen?

Di 29.05.2018 - 11:46

Tussen 9 mei en 11 mei werden verschillende verkeersboetes verstuurd zonder melding te maken van het rekeningnummer waarop u kan betalen. U kan online betalen via deze website of op het rekeningnummer BE34 6792 0036 2590 (BIC PCHQ BE BB). Vergeet niet de gestructureerde mededeling vermeld in de brief te vermelden op de overschrijving. Let op met e-mails inzake een betaling van een openstaande boete. Deze komen niet van de politie of justitie maar van malafide personen. Hierop dient u niet in te gaan!

Vragen over je verkeersboete?

Hiervoor kan je terecht bij een callcenter, opgericht door Bpost. Het callcenter is te bereiken op het nummer 02 278 55 60.
Ook werd een website gecreëerd: www.verkeersboeten.be of www.verkeersboetes.be.
HIer kan je je dossier raadplegen en een betaling verrichten op basis van het PV-nummer en de datum.
Een rubriek van FAQ's maakt je wegwijs in de nieuwe procedure.