1DAGNIET

Wo 10.10.2018 - 13:01

Op 26 oktober vindt de vijfde editie van '1dagniet' plaats. Het aantal lokale initiatieven is sinds de start verdubbeld en het initiatief is ondertussen ook goed ingeburgerd.
Dit jaar zal de actie 1 DAG NIET in onze politiezone plaatsvinden van 22 tot en met 27 oktober met als hoogtepunt een preventiestand op de markt in Lanaken (dinsdag 23 oktober) en op de Halloweenmarkt in Lanaken (26 oktober) in samenwerking met de gemeenten en de brandweerzone Oost-Limburg. Op zaterdag 27 oktober is de preventiestand aanwezig op de markt in Eisden. We geven ook op regelmatige basis een preventietip via onze sociale media Facebook en Twitter. Een reden te meer om ons te volgen! Zie ook www.1dagniet.be

MAASMECHELSE WEGWIJZER VOOR SECUNDAIRE SCHOLEN

Vr 28.09.2018 - 9:46

In Maasmechelen hebben de drie secundaire scholen (campus de helix, provinciale technische school en GO! Maxwell), de politie Lanaken-Maasmechelen en een aantal welzijnspartners (CLB's, CAD, JAC, opvoedingswinkel) samen met het gemeentebestuur een uniek samenwerkingsverband opgezet in het kader van het welzijn van jongeren en een veilige schoolomgeving.
Vanuit dit samenwerkingsverband worden er preventieve acties en gecoördineerd...e controles opgezet, zowel in de scholen als in de schoolomgeving.
Dit gebeurt vanuit een gedeelde bezorgdheid rond het welzijn van de jongeren, uiteraard ieder vanuit zijn invalshoek.
Binnen dit samenwerkingsverband werden er afspraken vastgelegd in een wegwijzer die gebruikt kan worden bij probleemsituaties op school.
In deze wegwijzer gaat er in de eerste plaats aandacht naar welzijn waarbij afhankelijk van de problematiek, de jongere(n) en/of ouders begeleid kunnen worden door de school en door een of meerdere welzijnspartners. Tegelijkertijd is er een repressief luik waarbij de lokale politie een belangrijke partner is.
Dankzij de wegwijzer wordt het voor de scholen en de partners duidelijk welke opties er zijn en wat daar de mogelijke gevolgen van kunnen zijn. Het is een instrument om de betrokken leerling (en zijn of haar ouders) zo goed mogelijk te helpen of te begeleiden zonder daarbij de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de andere leerlingen en de personeelsleden uit het oog te verliezen.
De samenwerking in het kader van deze wegwijzer wordt regelmatig geëvalueerd in de stuurgroep waaraan alle scholen en de betrokken partners deelnemen.
Het samenwerkingsprotocol voor de wegwijzer werd ondertekend door alle partners op donderdag 27 september.

VEILIG NAAR SCHOOL

Vr 31.08.2018 - 10:46

Op 3 september begint het nieuwe schooljaar en dat laat zich ook voelen op de weg. Veel kinderen, jongeren en hun ouders begeven zich na twee maanden vakantie opnieuw in het dagelijkse verkeer.
De politie Lanaken-Maasmechelen neemt dit jaar opnieuw verschillende maatregelen om het schoolverkeer in de beide gemeenten zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Tijdens de maand september schenkt de politie, in het kader van de provinciaal gecoördineerde thema-actie, extra... aandacht aan het schoolgaand verkeer. De bedoeling is om situaties zoals op de afbeelding te vermijden.
Een overzicht van de maatregelen die de politie Lanaken-Maasmechelen neemt.
• Zoals elk jaar zullen de wijkinspecteurs aan het begin en het einde van de schooltijd postvatten aan de scholen in hun wijk.
• In september vatten politiemensen voor en na schooltijd post op belangrijke plekken in de politiezone waar veel schoolgaand verkeer passeert. Tijdens de eerste week van september treden zij eerder sensibiliserend en informerend op. Daarna zullen zij indien nodig verbaliseren.
De komende maand controleert de politie in de schoolomgevingen intensief op onder andere het dragen van de veiligheidsgordel, parkeren en snelheid.
De jongeren zelf kunnen onderworpen worden aan een controle van hun (brom)fiets of aangesproken worden op hun rijgedrag.