Verbod op verspilling leidingwater in Limburg van kracht en bijkomende maatregelen d.d. 25 juli en 27 juli

Wo 25.07.2018 - 8:30

De gouverneur wnd. van Limburg heeft een besluit uitgevaardigd dat de verspilling van leidingwater verbiedt. Het verbod is met onmiddellijke ingang van kracht.
Het besluit geldt
- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar
het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer
dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het
metselwerk vereist is;
- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00's
avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en
tuinbouwondernemingen;
- voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel,
het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Zie besluit hier (pdf, 76 KB)

Bijkomende maatregelen verspilverbod water

Op 25 juli vond een provinciale coördinatievergadering plaats om de captatie van water uit waterlopen en het gebruik van grond- en regenwater te bespreken.

De bijkomende maatregelen inzake beperking van gebruik van grond- en regenwater kan u in het besluit (pdf, 117 KB terugvinden.

De afgelopen dagen werden reeds maatregelen getroffen om watergebruik te kunnen beperken. We hielden daarbij de vinger aan de pols voor wat betreft

de toestand van onze waterlopen. Gezien de meteorologische voorspellingen en vaststellingen op de afname van waterkwaliteit (en debieten) en de mogelijke

gezondheidsrisico's en ecologische schade, vaardigt de gouverneur vandaag een captatieverbod uit op de ONbevaarbare waterlopen (m.u.v. water voor vee dat buiten staat).

Meer concrete informatie m.b.t. besluit, maatregelen en alternatieven via www.crisis-limburg.be .

Als bijlage het besluit (pdf, 92 KB)

Een verkeersboete gekregen?

Di 29.05.2018 - 11:46

Tussen 9 mei en 11 mei werden verschillende verkeersboetes verstuurd zonder melding te maken van het rekeningnummer waarop u kan betalen. U kan online betalen via deze website of op het rekeningnummer BE34 6792 0036 2590 (BIC PCHQ BE BB). Vergeet niet de gestructureerde mededeling vermeld in de brief te vermelden op de overschrijving. Let op met e-mails inzake een betaling van een openstaande boete. Deze komen niet van de politie of justitie maar van malafide personen. Hierop dient u niet in te gaan!

Vragen over je verkeersboete?

Hiervoor kan je terecht bij een callcenter, opgericht door Bpost. Het callcenter is te bereiken op het nummer 02 278 55 60.
Ook werd een website gecreëerd: www.verkeersboeten.be of www.verkeersboetes.be.
HIer kan je je dossier raadplegen en een betaling verrichten op basis van het PV-nummer en de datum.
Een rubriek van FAQ's maakt je wegwijs in de nieuwe procedure.

VEILIGHEIDSMONITOR 2018 - bevraging werd afgesloten

Wo 21.02.2018 - 11:23

Een onderzoek bij de bevolking over veiligheid en politie

In het kader van de opmaak van het volgend zonaal veiligheidsplan is het van belang de mening van de bevolking te kennen.

Deze bevolkingsenquête peilt naar mogelijke buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoelens, mogelijks slachtofferschap, preventie en de mening over de werking en het contact met de politie.

Deze veiligheidsmonitor 2018 wordt georganiseerd door de federale politie in samenwerking met de politie Lanaken-Maasmechelen.

In onze politiezone werden ruim 2800 inwoners op toevallige wijze (steekproef) uitgekozen om hun stem te laten horen. Deze inwoners krijgen dus de unieke kans om hun mening over het veiligheidsbeleid te geven. De medewerking van deze personen is bovendien belangrijk voor de wetenschappelijke waarde van het onderzoek.

Maar deze mening is vooral belangrijk om het beleid beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

In maart - april 2018 krijgen dus 2800 inwoners een vragenlijst in de brievenbus met meer praktische informatie.

Misschien wordt u wel geselecteerd en gevraagd om mee te werken. Wij hopen in dat geval dat u de tijd neemt om de vragen te beantwoorden. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier.

Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Alvast dank voor uw deelname!

Voor bijkomende informatie kan u ons contacteren via het e-mailadres beleid@pzlanaken-maasmechelen.be of telefonisch contact opnemen met Johnie Nijs (team beleid & communicatie) op het nummer 089 47 49 12.