VEILIG NAAR SCHOOL

Op 3 september begint het nieuwe schooljaar en dat laat zich ook voelen op de weg. Veel kinderen, jongeren en hun ouders begeven zich na twee maanden vakantie opnieuw in het dagelijkse verkeer.
De politie Lanaken-Maasmechelen neemt dit jaar opnieuw verschillende maatregelen om het schoolverkeer in de beide gemeenten zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Tijdens de maand september schenkt de politie, in het kader van de provinciaal gecoördineerde thema-actie, extra... aandacht aan het schoolgaand verkeer. De bedoeling is om situaties zoals op de afbeelding te vermijden.
Een overzicht van de maatregelen die de politie Lanaken-Maasmechelen neemt.
• Zoals elk jaar zullen de wijkinspecteurs aan het begin en het einde van de schooltijd postvatten aan de scholen in hun wijk.
• In september vatten politiemensen voor en na schooltijd post op belangrijke plekken in de politiezone waar veel schoolgaand verkeer passeert. Tijdens de eerste week van september treden zij eerder sensibiliserend en informerend op. Daarna zullen zij indien nodig verbaliseren.
De komende maand controleert de politie in de schoolomgevingen intensief op onder andere het dragen van de veiligheidsgordel, parkeren en snelheid.
De jongeren zelf kunnen onderworpen worden aan een controle van hun (brom)fiets of aangesproken worden op hun rijgedrag.