Interesse in een job bij de politie? Schrijf je nu in voor de versnelde selectieprocedure 'Fast Track 2'!

Ben je geïnteresseerd in een job bij de politie ? Momenteel kan je je kandidaat stellen voor het basiskader via een versnelde selectieprocedure. Dankzij de zogeheten 'Fast Track' kunnen alle selectieproeven doorlopen op anderhalve week tijd. Na een eerste proefproject wordt nu Fast Track 2 gelanceerd. Inschrijvingen dienen ten laatste op zondag 9 september verstuurd te zijn. De selectieproeven gaan door van 1 t.e.m. 10 oktober 2018. Indien je geslaagd bent, start de opleiding op 1 december 2018 in Campus Vesta (Emblem).

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in dit proefproject, kunnen zich inschrijven door het algemeen inschrijvingsformulier in bijlage (docx, 845 KB) volledig in te vullen en te mailen naar GPI.recsel.test.nl@police.belgium.eu samen met de nodige bijlagen :

Uittreksel uit het strafregister
Kopie hoogst behaalde diploma
Het inschrijvingsdocument Fast Track in bijlage, ondertekend en aangekruist

Ook zij die hun inschrijvingsformulier reeds eerder hebben opgestuurd, kunnen dit formulier nog doormailen naar het vermelde mailadres met vermelding dat ze reeds in de selectieprocedure zitten.

De plaatsen zijn beperkt. Een kandidaat fast track 2 is na inschrijving pas zeker van zijn plaats in de ketting, nadat hij telefonisch werd in kennis gesteld door onze administratie.

Heb je verdere vragen of wil je je goed voorbereiden, neem dan contact op met onze dienst of met de infolijn van jobpol (0800 99 404).