Verbod op verspilling leidingwater in Limburg van kracht en bijkomende maatregelen d.d. 25 juli en 27 juli

Wo 25.07.2018 - 8:30

De gouverneur wnd. van Limburg heeft een besluit uitgevaardigd dat de verspilling van leidingwater verbiedt. Het verbod is met onmiddellijke ingang van kracht.
Het besluit geldt
- voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar
het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
- voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden met een inhoud van meer
dan 100 liter, tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van een zwembad voor het
metselwerk vereist is;
- voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
- voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
- voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij tussen 20u00's
avonds en 8u00 's morgens in het kader van de normale activiteiten van land- en
tuinbouwondernemingen;
- voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
- in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel,
het productieproces of de bedrijfsfaciliteiten.

Zie besluit hier (pdf, 76 KB)

Bijkomende maatregelen verspilverbod water

Op 25 juli vond een provinciale coördinatievergadering plaats om de captatie van water uit waterlopen en het gebruik van grond- en regenwater te bespreken.

De bijkomende maatregelen inzake beperking van gebruik van grond- en regenwater kan u in het besluit (pdf, 117 KB terugvinden.

De afgelopen dagen werden reeds maatregelen getroffen om watergebruik te kunnen beperken. We hielden daarbij de vinger aan de pols voor wat betreft

de toestand van onze waterlopen. Gezien de meteorologische voorspellingen en vaststellingen op de afname van waterkwaliteit (en debieten) en de mogelijke

gezondheidsrisico's en ecologische schade, vaardigt de gouverneur vandaag een captatieverbod uit op de ONbevaarbare waterlopen (m.u.v. water voor vee dat buiten staat).

Meer concrete informatie m.b.t. besluit, maatregelen en alternatieven via www.crisis-limburg.be .

Als bijlage het besluit (pdf, 92 KB)

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
089 47 47 47