Zetel van de VCLP

De zetel van de Commissie is gevestigd op het adres van het secretariaat :

Waterloolaan 76, 1000 Brussel

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Algemene Directie voor het Veiligheids- en Preventiebeleid

Secretariaat van de Vaste Commissie van de lokale politie