Leden

De leden-korpschefs van de Vaste Commissie verdedigen het algemeen belang van de geïntegreerde politie door in het bijzonder aandacht te besteden aan de belangen van het lokale niveau. Het collectief belang prevaleert dus op de specifieke belangen van zijn eigen politiekorps en zijn eigen overheden.

Om die reden drukken de leden-korpschefs zich uit in eigen naam, zonder voorafgaande tussenkomst of instemming van zijn overheden.

Leden VCLP (14-09-2017)

Voorzitter Nicholas PAELINCK
Vice-voorzitter Olivier LIBOIS
Vice-voorzitter Serge MUYTERS
Vice-voorzitter Michel GOOVAERTS

Stemgerechtigd lid Kurt TIREZ
Stemgerechtigd lid Jean-Paul MOUCHAERS
Stemgerechtigd lid Geert SMET
Stemgerechtigd lid Benny VAN WABEKE
Stemgerechtigd lid Philippe DE COCK
Stemgerechtigd lid Philip CAESTECKER
Stemgerechtigd lid Bart VOORDECKERS
Stemgerechtigd lid Jean-Michel JOSEPH

Stemgerechtigd lid Sébastien DAUCHY
Stemgerechtigd lid Jean-Pierre DONEUX
Stemgerechtigd lid Jean-Yves SCHUL
Stemgerechtigd lid Bernard DE MAERTELAERE
Stemgerechtigd lid Michaël JONNIAUX

Plaatsvervanger met stem Dirk VAN AERSCHOT
Plaatsvervanger met stem Maria DE STERCK

Plaatsvervanger met stem Jürgen DE LANDSHEER
Plaatsvervanger met stem Jean-Louis DALLE
Plaatsvervanger met stem Claude VANDEPITTE
Plaatsvervanger met stem Steve PROVOST
Plaatsvervanger met stem
Plaatsvervanger met stem Eddy MAILLET
Plaatsvervanger met stem Alain BAL
Plaatsvervanger met stem Pilippe STRATSAERT
Plaatsvervanger met stem Vincent LEONARD
Plaatsvervanger met stem Jean-Pierre DESCY

Waarnemend met raadgevende stem Gwen MERCKX