Wettelijk kader

Lees meer →

Algemene Vergadering van de Commissie

Lees meer →

Verkiezingen

Lees meer →

Dagelijks Bestuur

Lees meer →

Leden Commissie

Lees meer →

Overlegorganen

Met de wet van 26 maart 2014, houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten, kreeg het Dagelijks Bureau van de VCLP, met name de voorzitter en de drie Vice-voorzitters, extra-bevoegdheden en nieuwe overlegmomenten toebedeeld zoals het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde politie en Justipol

Lees meer →