Buitengewone AV 14.01.16 - Communiqué

Do 14.01.2016 - 17:09

Op 14.01.2016 vond een algemene leden vergadering van korpschefs van de lokale politiezones plaats gevolgd door een algemene vergadering van de Vaste Commissie.
De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken heeft de vergadering toegesproken en heeft de problemen die er bestonden tussen de VCLP enerzijds en de Federale Politie en de Minister anderzijds gehoord.
De Minister heeft een reeks engagementen voorgesteld en onderstreepte het belang van de Vaste Commissie als adviesorgaan.

Lees meer →

Buitengewone AV 17.12.15 - Communiqué

Do 17.12.2015 - 20:49

Op 17.12.2015 vond een buitengewone algemene vergadering van de Vaste Commissie van de Lokale Politie plaats.

De Voorzitter heeft een verslag uitgebracht van zijn onderhoud met de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken in aanwezigheid van de kabinetsleden.

De Algemene Vergadering wil nadrukkelijk wijzen op de gewichtige rol van de lokale politie en op haar bijdrage aan de beveiliging van het land.

De Algemene Vergadering ziet thans met lede ogen aan dat er geen rekening wordt gehouden met de verwachtingen van de VCLP (Memorandum overhandigd aan het begin van het jaar, dossier organisatie en financiering overhandigd eind juli,…), hetgeen duidt op een gebrek aan respect voor de gehele lokale politie, die 75% van de geïntegreerde politie uitmaakt.

Lees meer →