Algemeen contactpunt

Waterloolaan 76
1000 Brussel

Communicatie :Johny Bouquet

Secretariaat - Intern beheer : Jacques Van Goethem

Secretariaat : Stijn De Bruycker

Secretariaat : Valérie Brasseur

Aandacht:

De VCLP is een adviesorgaan voor het geheel van alle politiezones.

Helaas, we zijn geen operationele dienst en betreuren U te informeren dat we geen gevolg kunnen geven aan uw klacht.

Gelieve contact op te nemen met uw politiezone : https://www.politie.be/nl