Onderzoek Statistiek Vlaanderen

Enquête

Jaarlijks voert Statistiek Vlaanderen een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Met dit onderzoek wil de overheid weten met welke problemen de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal overheidsmaatregelen. Dit jaar zijn er onder meer vragen over mediagebruik, houding ten opzichte van personen met een handicap, vertrouwen in de overheid, toekomstverwachtingen en zo meer.

De gemeente Koksijde maakt dit jaar deel uit van de steekproef.

De gekozen personen krijgen op voorhand een brief en een folder. De interviews aan huis gebeuren door interviewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. De interviewers zijn opgeleid om het onderzoek op een correcte manier te laten verlopen. De eerste brieven worden vanaf 14 maart 2018 verstuurd en het onderzoek loopt tot eind juni-begin juli 2018.

In het verleden is gebleken dat burgers soms bezorgd zijn wanneer interviewers op verschillende tijdstippen aanbellen bij hun buren, vandaar brengen wij u hiervan graag op de hoogte.

U kunt hier de folder raadplegen.