Carnavalstoet ODK 11/02

Carnival 250936 960 720

Zondag 11/02 gaat de carnavalstoet door van 14.30 uur tot 16.00 uur in Oostduinkerke.

Vorming van de stoet: Yslandplein, Zeedijk West en Zandzeggelaan

Parcours: Zeedijk, Europaplein (westkant), Albert I laan, Lepold II laan van bad naar dorp, Vrijheidstraat

Ontbinding van de stoet: Vrijheidstraat

Hierdoor zal er op en rond het parcours (Leopold II Laan, Albert I Laan) verkeershinder zijn. Vanaf 17 uur is er overal opnieuw vrij verkeer mogelijk.

Let ook op de straten waar enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten en op de aangeduide stilstaan - en parkeerverboden.