Op dinsdagnamiddag 16/10 stond de mobiele flitser opgesteld in de Polderstraat (Oostduinkerke), in de Nieuwpoortsteenweg (Nieuwpoort) en in de Brugse Steenweg (Nieuwpoort).

In de Polderstraat respecteerden in totaal 35 bestuurders de snelheidslimiet van 50 km per uur niet.
In de Nieuwpoortsteenweg lapten 23 bestuurders de maximumsnelheid van 50 km per uur aan hun laars.
In de Brugse Steenweg tot slot reden 20 bestuurders sneller dan de toegelaten 70 km per uur.
 
De eindbalans stond na 5 uur op 78 snelheidsovertreders.
 
road-traffic-car-business 

 

Op vrijdag 13/10 vond een grootschalige verkeerscontroleactie plaats. Het parket van West-Vlaanderen, de PZ Westkust, de PZ Polder, de federale politie, de douane, de Vlaamse belastingdienst, de RVA en de sociale inspectie namen hieraan deel.

De politie controleerde op drugs, alcohol, technische eisen van het voertuig en verkeersinbreuken. De douane deed nazicht op openstaande penale boetes (personen veroordeeld door de rechtbank die hun boete nog niet betaalden). De Vlaamse belastingdienst controleerde op haar beurt of de verkeersbelasting al dan niet betaald werd en de RVA voerde onder andere controles uit op zwartwerk, geleverde prestaties en nazicht van diensturen.
 
Het eerste deel van de actie vond plaats in de PZ Westkust, het tweede deel in de PZ Polder. Tijdens de actie was ook een drugshond aanwezig en werd gebruik gemaakt van ANPR-camera’s (Automatische nummerplaatherkenning).
 
De actie leverde bijzondere resultaten op. Bij de gecontroleerde voertuigen bleek dat er om en bij de 11 000 euro openstaande verkeersbelasting door de Vlaamse Belastingdienst gerecupereerd kon worden. Om en bij de 5000 euro aan openstaande geldboetes en 12250 euro aan accijnzen voor de douane en een 4600 euro aan onmiddellijke inningen door de politie gebeurden.
 
Resultaten politie:
 
 • 2 voertuigen waren niet ingeschreven
 • 2 voertuigen waren niet gekeurd en niet verzekerd
 • 1 rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen nadat bleek dat de bestuurder onder invloed van drugs was en er werd een pv opgesteld inzake het bezit van verdovende middelen
 • 1 persoon pleegde smaad aan de politie
 • 1 bestuurder vervoerde varkens op een foute manier
 • 2 bestuurders gebruikten hun gsm achter het stuur
 • 1 persoon droeg geen gordel
 • 1 voertuig was niet in orde met de ladingsverzekering
 • 3 bestuurders respecteerden de CMR (conventie goederenvervoer) niet (990 euro)
 • 1 tachocontrole bleek niet mogelijk (1320 euro)
 • 2 personen waren niet in orde met de technische eisen van het voertuig (2 x 58 euro)
 • 1 bestuurder reed met uitzonderlijk vervoer zonder begeleiding (1000 euro)
 • 1 bestuurder respecteerde de rij en rusttijden niet (2 x 99 euro)
 • 1 bestuurder was niet in orde met het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) (55 euro)
 • 1 bestuurder pleegde een inbreuk op de vervoersvergunning (990 euro)
 
Resultaten sociale inspectie:
 • 4 personen werden betrapt op zwartwerk
 • 3 personen waren niet in orde met de online melding voor buitenlanders die tijdelijk in België komen werken (Limosa)
 
Resultaten Vlabel:
 • Inning van 10900 euro
 • Takeling van 1 voertuig (openstaande boete van 1100 euro)
 
Resultaten Douane:
 • Inning van 1250 euro
 • Takeling van een voertuig (openstaande boete van 3928 euro)
 • 12250 euro aan accijnzen voor illegaal vervoer van drank
 
 

 

Geniet deze namiddag van de zon, in plaats van een verkeersbon...

ssun