Opgepast, deze namiddag zijn er snelheidscontroles in de zone.

gevaarteken

Gisterennamiddag omstreeks 16 uur vond een overleg plaats tussen Fedasil en het stadsbestuur van Nieuwpoort in aanwezigheid van korpschef N. Paelinck van PZ Westkust.

Na de plotselinge aankomst van 40 vluchtelingen in het vrijetijds- en ontspanningscentrum CDSCA (militaire camping gelegen net naast de basis) hadden zowel de stad Nieuwpoort als de PZ Westkust heel wat vragen.

40 vluchtelingen

Vorige week vrijdag werd het stadsbestuur telefonisch ingelicht dat een bus van Fedasil met 40 vluchtelingen op weg was naar Nieuwpoort. Het gaat om gezinnen met kinderen. Ze verblijven in het vakantiecentrum en beschikken over de basisvoorzieningen bed, bad en brood. In de vergadering van deze namiddag werd door Fedasil ook aangekondigd dat er nogmaals 40 à 50 vluchtelingen onderweg zijn naar het vakantiecentrum. Dat brengt het totaal op zo’n 90 vluchtelingen. Fedasil deelde mee dat het om een tijdelijke oplossing zou gaan tot half november.

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid en gezondheid van de eigen bevolking primeert voor het bestuur. Daarom werd door Korpschef Nicholas Paelinck en wd. Burgemeester Geert Vanden Broucke geëist dat de vluchtelingen over een badge zouden beschikken die ze ter controle aan de in- en uitgang van het vakantiecentrum dienen voor te leggen zoals eerder al werd overeengekomen met Minister Jambon en Staatssecretaris Francken. Er is ook permanent personeel aanwezig van Fedasil in het vakantiecentrum alsook security van een extern beveiligingsbedrijf.

De screening op het vlak van gezondheid met name op TBC vond reeds plaats. De verdere opvolging gebeurt door een medisch team. De kinderen tot 6 jaar worden extra opgevolgd door Kind & Gezin. Fedasil staat ook in om de nodige inentingen voor deze mensen te voorzien.

Militair Kwartier Lombardsijde

De eerste piste om, eerst 300 nadien 200, vluchtelingen onder te brengen in het Militair Kwartier Lombardsijde loopt nog steeds. Omwille van verhoogde veiligheidsredenen moet dit dossier verder uitgewerkt worden en kan het kamp nog niet meteen ingezet worden als noodopvang voor de oorlogsvluchtelingen.

Afspraken

Politie Westkust krijgt na aankomst een namenlijst van de aanwezige vluchtelingen . Er wordt goed ingezet op screening om vermenging met andere vluchtelingengroepen te vermijden. We willen niets aan het toeval overlaten en willen in de mate van het mogelijke goed voorbereid zijn. Tenminste als we zelf op tijd ingelicht worden!

Deze morgen vond opnieuw een overleg plaats tussen Fedasil, het gemeentebestuur van Koksijde, het Sociaal huis en de politiezone Westkust. Daarbij werd nog eens bevestigd dat de eerste 50 vluchtelingen op woensdagavond 7 oktober arriveren in het opvangcentrum (luchtmachtbasis) te Koksijde. Verder werden de veiligheidsaspecten en andere praktische zaken overlopen.

Veiligheid

De ingang van het opvangcentrum is wel degelijk gelegen in de Robert Vandammestraat te Koksijde en niet in een zijstraat, dit op uitdrukkelijke vraag van de politie Westkust. Iedere vluchteling krijgt een badge met foto en wordt in Brussel politioneel gescreend. De politie zal dagelijks aanwezig zijn in het opvangcentrum en heeft inzage in het logboek zodoende kunnen de ins & outs gecheckt worden. Er werd ook een privé-firma aangesteld om de security te waarborgen.

Burgerzaken

Ook tussen Fedasil, de dienst Burgerzaken Koksijde en de politie Westkust werden de nodige afspraken gemaakt om het inschrijven van de vluchtelingen vlot te laten verlopen. Alle administratie zal zoveel als mogelijk in het opvangcentrum zelf worden georganiseerd.

Infovergadering voor inwoners van Koksijde – insturen vragen

Alle inwoners van Koksijde zijn welkom op donderdag 8 oktober om 18.00 uur in de feestzaal van het c.c.CasinoKoksijde. Mensen uit Koksijde die vragen hebben kunnen deze nu al stellen via het webformulier op www.koksijde.be/noodopvang of rechtstreeks invullen via een formulier aan de balie van het gemeentehuis. Op die manier kunnen de vragen gecentraliseerd worden en kan de avond gestructureerd verlopen. Na de infovergadering zal ook een FAQ rubriek (met meest gestelde vragen & antwoorden) op de website van Koksijde komen.

Voor de inwoners van Nieuwpoort, volgt later meer info.