Op zondag 29 mei 2016 om 16 uur wordt in Adinkerke een wielerwedstrijd gehouden voor 15 tot 17- jarigen. Het verkeer wordt enkel toegelaten in de rijrichting van de renners met uitzondering op de Moeresteenweg tussen Dijk en Woestijnstraat die verkeersvrij is.

De renners rijden 9 x 6,5 km.

Start een aankomst: Moeresteenweg

Parcours:

Woestijnstraat – Veldstraat – Maerestraat – Duinkerkekeiweg –Tuinwijkstraat – Veldstraat - Moeresteenweg

Let ook op de aangeduide stilstaan - en parkeerverboden.

 road-cycling-585248 960 720

 

 

Op donderdagnamiddag 26 mei stond de mobiele flitser gedurende 5 uur opgesteld in Nieuwpoort en Oostduinkerke. In Nieuwpoort werden 10 overtreders betrapt (op 1 plaats), in Oostduinkerke waren dat er 42 (19 op de ene plaats en 23 op de andere plaats).

De maximum toegelaten snelheid bedroeg overal 50 km per uur. De eindbalans stond na 5 uur op 52 snelheidsovertreders.

snelheidsactie

 

 

Bijna drie kwart van de motorongevallen gebeuren in de periode van april tot oktober! Een andere bevinding van het kenniscentrum van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) - dat systematisch de statistieken in verband met verkeersongevallen analyseert - is dat motorrijders het vaakste betrokken zijn bij dodelijke ongevallen in ons land, met name in Wallonië. Het is dus van levensbelang om voorzichtig te zijn wanneer u zich op twee wielen verplaatst. Hieronder volgt een aantal adviezen, opgesteld met de hulp van het BIVV.


De eerste regel: anticipeer! Kijk ver voor u uit en observeer alles rondom u goed; nader een kruispunt zeer voorzichtig, zelfs als u voorrang heeft.

Laat u zien
Felle kleuren, een fluovestje of op z’n minst reflecterende stroken op de kleding zijn ten sterkste aan te raden. Vermijd echter het gebruik van de grootlichten die andere weggebruikers kunnen verblinden.


Respecteer het verkeersreglement Geef elke richtingsverandering aan en respecteer de snelheidsbeperkingen. Verder is het verboden om de doorlopende witte strepen te overschrijden of om op de pechstrook of op de gearceerde zones te rijden: er liggen dikwijls brokstukken die een lekke band of een val kunnen veroorzaken.


Opgepast voor slipgevaar Pas vooral op in bochten, waar een beetje grind of een olievlek u uw evenwicht al kunnen doen verliezen. Wanneer het regent, let dan vooral goed op wegmarkeringen, putdeksels, ongelijke bestrating en dergelijke meer.


Wees voorzichtig in de file U mag volgens de wet maximaal 20 km/u sneller rijden dan de andere voertuigen die u voorbijrijdt in een file. Wanneer die voertuigen weer sneller rijden dan 50 km/u, moet u opnieuw invoegen en meegaan met de verkeersstroom.


Draag aangepaste kledij Het dragen van een helm is al geruime tijd verplicht, maar tegenwoordig zijn ook handschoenen, een jas en een lange broek (of een motorpak) voorgeschreven. U kan dus beter een speciale motoruitrusting kopen, die u bij een eventuele valpartij beter zal beschermen dan gewone kledij.
 

Bron: http://www.secunews.be/nl/news.asp?ID=509

 motor