Ook dit jaar werkte de PZ Westkust opnieuw mee aan het grote voetgangersexamen.

Alle scholen van Koksijde en Oostduinkerke namen hier aan deel. Voor de scholen in Koksijde ging het examen op donderdag 28/04 door, de scholen in Oostduinkerke waren vorige week donderdag al aan de beurt.

Het grote voetgangersexamen wordt georganiseerd op initiatief van de gemeente, de politie Westkust zorgt samen met de gemeenschapswachten van de gemeente Koksijde voor de nodige ondersteuning.

Tijdens het examen wordt getest of de kinderen uit het vierde leerjaar klaar zijn om zelfstandig en veilig in het verkeer te stappen. Voorafgaand oefenden de kinderen de basisvaardigheden, die getest werden op het examen, op de speelplaats.

Op de foto: Basisschool De Ark

voetgangersexamen dearkinternet

Tijdens de politieraad legden Reinhardt Vandenbussche, Glenn Sanders, Woody Bousson en Chanel Verschuere hun eed als inspecteur van politie af. Reinhardt en Glenn zijn actief in onze zone sinds 1 januari 2016, Woody en Chanel sinds 1 maart 2016.
 
Proficiat!
 
Raadpleeg tevens de bijlage voor de behandelde punten op de politieraad.
 
 
eedaflegginginternet
 
Op de foto van links naar rechts: Inspecteur Glenn Sanders, Inspecteur Chanel Verschueren, burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche, Inspecteur Reinhardt Vandenbussche, burgemeester van De Panne Ann Vanheste, Inspecteur Woody Bousson, korpschef Nicholas Paelinck en burgemeester van Nieuwpoort Geert Vanden Broucke
 
 

Op maandag 25/04 werden Karina Beyens en Johan Dhaenens gehuldigd op het politiecollege in het kader van hun welverdiende pensioen.

Karina Beyens geniet van haar pensioen sinds 1 januari 2016, zij werkte bijna 12 jaar als onthaalbediende bij de wijkdienst van De Panne. Commissaris Johan Dhaenens was maar liefst 36 jaar actief bij de politie. Hij startte bij de toenmalige gemeentepolitie van De Panne, werkte daarna als diensthoofd personeel van de politie Westkust en was tijdens de laatste 7 jaar van zijn carrière diensthoofd van de wijk De Panne.

Wij wensen hen te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de politiezone en wensen hen een prettig pensioen toe!

pensioenstellingkarina en johan dhaenensintranet

Op de foto van links naar rechts: Burgemeester van De Panne Ann Vanheste, Karina Beyens, Burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche, Johan Dhaenens, Korpschef Nicholas Paelinck, burgemeester van Nieuwpoort Geert Vanden Broucke