Opgepast, vandaag zijn er snelheidscontroles in de zone!

 gevaarteken

 

Gisteren (20/05) werd ons VIP-team ontvangen door de collega’s van de PSIG (= Peleton Surveillance et Intervention de la Gendarmerie) te Hoymille bij Bergues. Zij zijn de tegenhangers van de VIP bij de Franse Gendarmerie.

Tijdens de dag konden de VIP-leden nog beter kennismaken en netwerken met de Franse collega’s waarmee ze op gemengde patrouille gaan.

Samen hielden zij een tactische training met enkele zeer realistische schietoefeningen in de kazerne van de PSIG. Verder woonden ze ook andere interessante en bruikbare interventietechnieken bij en konden onze mensen ook aan hen hun technieken demonstreren.

Kortom, onze politiezone staat opnieuw een stap verder wat betreft de ideale gemengde patrouilles in de strijd tegen grenscriminaliteit!

vippsiggroepsfoto

Ga niet in op onderstaande mail zogezegd van de Federale Politie waarbij gesteld wordt dat er nog een openstaande boete is. Het gaat hier om een VALSE mail. Betaal deze dus zeker niet en verwijder ze onmiddellijk.

De bewuste mail:

Geachte heer/mevrouw

Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan wegens het overtreden van een
verkeersvoorschrift. Hiervoor heeft u al twee aanmaningen ontvangen. Het openstaande bedrag van €100
(inclusief kosten) is tot op heden niet volledig op de rekening van het federale politie bijgeschreven.

Dwangbevel met bevel tot betaling
Op 17 januari 2015 hebben wij geconstateerd dat u achter bent met het betalen van de aanmaning

Bedrag van de verkeersoverschrift na aftrek van de verleende verminderingen: € 58,72
Bedrag van de vervallen termijnen: € 44,78
Bedrag van de gedane betalingen en verleende kwijtscheldingen: € 00,00
Tot nu toe verschuldigde kosten van vervolging:€ 00,00
Totaalbedrag dat nu invorderbaar is: € 103,50 

Als betaling plaats heeft na de voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn is
invorderingsrente verschuldigd vanaf 20 juli 2015.
In verband met de geconstateerde betalingsachterstand heb ik op grond van de invorderingswet 1990
dit dwangbevel tegen u uitgevaardigd. Bij deze doe ik bevel om het totaalbedrag dat nu invorderbaar is, met de
kosten van betekening van dit dwangbevel en de eventueel verschuldigde invorderingsrente, binnen drie dagen
te betalen met de zogeheten 3V voucher.


"3V voucher aanschaffen"

Zodra u uw 3V voucher heeft aangeschaft, ontvangt u een unieke 19-cijferige code die u op onze
website moet activeren om de betaling te voltooien.

"Activeren"

Dit dwangbevel met bevel tot betaling is op grond van de invorderingswet 1990 door per mail bezorging
van het afschrift aan u betekend. Als u niet betaalt zal met toepassing van de wettelijke voorschriften
worden overgegaan tot tenuitvoerlegging van dit dwangbevel tot verhaal van het op de datum van de
tenuitvoerlegging invorderbare bedrag met kosten en invorderingsrente. U kunt in verzet komen tegen
de tenuitvoerlegging.

Hoogachtend,

Federale Politie België