Contact Info

Rijkswachtstraat 8
8600 DIKSMUIDE
T: 051 51 00 00
F: 051 51 03 44

In een bedrijf langs de Cardijnlaan in Diksmuide troffen werknemers 5 illegalen aan. Bij aankomst van de politie vluchtten ze weg. De politie kon 4 van hen weerhouden. Het bleek te gaan om Eritreërs. Volgens hun verklaring zijn ze 17 en 15 jaar oud. 1 van hen was al vier keer eerder opgepakt. Na de nodige administratieve procedures kregen drie van hen van de dienst vreemdelingenzaken het bevel om het grondgebied te verlaten. De 15 jarige werd door de politie naar een opvangcentrum in Brussel overgebracht.

Politiezone Polder deed gisteren tussen 13 en 21 u verkeerscontroles in Kortemark en Houthulst. De actie verliep samen met de douane.

In totaal werden 1568 voertuigen gecontroleerd. 160 chauffeurs kregen een ademtest opgelegd, 11 testen positief op alcohol, 3 ervan overschreden de wettelijke limiet en dienden hun rijbewijs in te leveren. De politie stelde verder inbreuken vast op de tonnagebeperking, de verplichte verzekering, het rijbewijs en de inschrijving. Er werd ook 1 voertuig in beslag genomen. De douane inde voor 4800 euro aan onbetaalde boetes. 1 chauffeur werd betrapt op het rijden met rode diesel.

In de week van 11 tot en met 17 november 2017 worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Esenstraat
 • Koekelare – Ichtegemstraat
 • Houthulst – Jonkershovestraat       
 • Diksmuide – Esenweg
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !

                                                                                                                                             

  Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de politieraad,

  op:          donderdag 16 november 2017  

  om:        20.00u    

  te:           Gemeentehuis, Raadszaal, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

                                                                               

  Dagorde:

  Openbare zitting:

  1          Verslag vergadering 21 september 2017 – Goedkeuring

  2          Eedaflegging raadslid Nico Stroobant                                      

  3          Begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 2017 – Vaststelling

  4          Transitie TMVW – oprichting TMVS

  5          Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring

  6           Beslissing om de interesse van PZ 5460 Polder te tonen tot deelname aan de aankoopcentrale voor de aanbesteding van de overheidsopdracht voor diensten “Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw

  7           Overheidsopdracht: Voorwaarden en wijze van gunnen voor de operationele leasing van zeventien anonieme voertuigen – Vastlegging

  8           Overheidsopdracht: Voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van informaticamateriaal – Vastlegging

  9           Begroting van het dienstjaar 2018 – Vaststelling

  10         Vacantverklaring van een betrekking van consulent – bijzondere graad ICT – niveau B – Goedkeuring

  11         Vacantverklaring van een betrekking van assistent – niveau C - Goedkeuring

  12         Vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur van politie – interventie-inspecteur –  basiskader – Goedkeuring

  13         Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie – milieu- en stedenbouw – basiskader – Goedkeuring

  14         Benoeming inspecteur van politie – Eedaflegging

  15         Benoeming inspecteur van politie - Eedaflegging

  16         Agenda 2018 – Vastlegging                

  In de week van 4 tot en met 10 november 2017 worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Handzamestraat
 • Koekelare – Belhuttebaan
 • Houthulst – Stokstraat       
 • Diksmuide – Iepersteenweg
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !