Contact Info

Rijkswachtstraat 8
8600 DIKSMUIDE
T: 051 51 00 00
F: 051 51 03 44

In de week van 11 tot en met 17 november 2017 worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Esenstraat
 • Koekelare – Ichtegemstraat
 • Houthulst – Jonkershovestraat       
 • Diksmuide – Esenweg
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !

                                                                                                                                             

  Wij hebben de eer u uit te nodigen tot de vergadering van de politieraad,

  op:          donderdag 16 november 2017  

  om:        20.00u    

  te:           Gemeentehuis, Raadszaal, Stationsstraat 68, 8610 Kortemark

                                                                               

  Dagorde:

  Openbare zitting:

  1          Verslag vergadering 21 september 2017 – Goedkeuring

  2          Eedaflegging raadslid Nico Stroobant                                      

  3          Begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het dienstjaar 2017 – Vaststelling

  4          Transitie TMVW – oprichting TMVS

  5          Toetreding tot de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 29 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking - Goedkeuring

  6           Beslissing om de interesse van PZ 5460 Polder te tonen tot deelname aan de aankoopcentrale voor de aanbesteding van de overheidsopdracht voor diensten “Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw

  7           Overheidsopdracht: Voorwaarden en wijze van gunnen voor de operationele leasing van zeventien anonieme voertuigen – Vastlegging

  8           Overheidsopdracht: Voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van informaticamateriaal – Vastlegging

  9           Begroting van het dienstjaar 2018 – Vaststelling

  10         Vacantverklaring van een betrekking van consulent – bijzondere graad ICT – niveau B – Goedkeuring

  11         Vacantverklaring van een betrekking van assistent – niveau C - Goedkeuring

  12         Vacantverklaring van twee betrekkingen van inspecteur van politie – interventie-inspecteur –  basiskader – Goedkeuring

  13         Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie – milieu- en stedenbouw – basiskader – Goedkeuring

  14         Benoeming inspecteur van politie – Eedaflegging

  15         Benoeming inspecteur van politie - Eedaflegging

  16         Agenda 2018 – Vastlegging                

  In de week van 4 tot en met 10 november 2017 worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Handzamestraat
 • Koekelare – Belhuttebaan
 • Houthulst – Stokstraat       
 • Diksmuide – Iepersteenweg
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !

  In de week van 28 oktober tot en met 03 november 2017 worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Ichtegemstraat
 • Koekelare – Oostmeetstraat
 • Houthulst – Stationsstraat       
 • Diksmuide – Schoorbakkestraat
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !

  Samen met Vlabel, de Vlaamse Belastingsdienst, deed PZ Polder vandaag verkeerscontroles in Koekelare en Kortemark. Daarvoor maakten ze gebruik van een voertuig met nummerplaatherkenning (ANPR).

  Tussen 10.00 u en 15.00 u werden 453 voertuigen gecontroleerd. 38 chauffeurs legden een ademtest af, 1 daarvan was positief. 1 bestuurder testte positief op het gebruik van drugs in het verkeer.

  In totaal werd voor een bedrag van 8100 euro aan achterstallige belastingen geïnd. Van 1 bestuurder werd de wagen in beslag genomen.