Contact Info

Rijkswachtstraat 8
8600 DIKSMUIDE
T: 051 51 00 00
F: 051 51 03 44

fietstoerisme

In de week van 05 tot en met 11 maart worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Koekelarestraat
 • Koekelare – Ichtegemstraat
 • Houthulst – Stationsstraat  
 • Diksmuide – Veurnestraat
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !

   

  De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's.  Via dit kanaal wordt u als inwoner bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.  Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de gemeentebesturen.. 

  De verzamelde informatie bevat waardevolle indicatoren voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze politiezone. De bevraging loopt via een steefproef. Niet iedereen krijgt dus een vragenlijst. Omdat we uw mening belangrijk vinden, zouden we het fijn vinden dat u de nodige tijd neemt om de vragen van de enquête te beantwoorden. Uw medewerking is dus van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

  Praktisch gezien zullen de verschillende vragenlijsten betreffende de Veiligheidsmonitor rond half maart van dit jaar worden verspreid. De personen die via een statistische toevalssteekproef worden geselecteerd zullen de enquête in de bus krijgen. De resultaten worden begin 2019 verwacht zodat deze kunnen worden opgenomen in de verschillende beleidsplannen.

  Alvast dank voor uw medewerking !  

   

   

  Vandaag 2 februari 2018 werd in Koksijde een samenwerkingsakkoord ondertekend door de burgemeester-voorzitters en KC's van de politiezones Vlas, RIHO, Polder en Westkust.
   
  Het protocol dat ondertekend werd bepaalt dat de 4 zones willen samenwerken. De domeinen van samenwerking liggen niet vast. Dit akkoord is een verderzetting van de reeds bestaande onderlinge akkoorden tussen de 4 zones.
   
   
   
  politiezones
   
   

   

  In de week van 05 tot en met 11 februari 2018 worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Edewallestraat
 • Koekelare – Oostmeetstraat
 • Houthulst – Poelkapellestraat  
 • Diksmuide – Oostendestraat
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !