Contact Info

Rijkswachtstraat 8
8600 DIKSMUIDE
T: 051 51 00 00
F: 051 51 03 44

In de week van 28 mei tot en met 03 juni worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Handzamestraat
 • Koekelare – Ichtegemstraat
 • Houthulst – Klerkenstraat  
 • Diksmuide – Schoorbakkestraat
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !

   

  Op vrijdag 25 mei 2018 treedt de Europese privacyverordening in werking. De afgelopen maanden zat de politiezone Polder niet stil en bracht het alles in gereedheid om er klaar voor te zijn.


  In PZ Polder gaan de politiemensen dagelijks om met gevoelige en vertrouwelijke informatie en gegevens.


  Op 25 mei treedt de Europese Verordening inzake gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, kortweg GDPR) in werking, dit ter vervanging van de Belgische Privacywetgeving.


  Dit betekent dat er vanaf die datum nieuwe regelgeving van toepassing is op alle ondernemingen in de Europese Unie, dus ook overheidsbedrijven en politieorganisaties.


  Vandaar dat in PZ Polder de afgelopen maanden volop werk werd gemaakt van een informatieveiligheidsbeleid, om zo te kunnen anticiperen op deze striktere regelgeving inzake het gebruik van gegevens en de bescherming ervan. Het hoeft gezegd dat dit een hele uitdaging was en nog steeds is ...

  Zowel via de website als via de interne communicatiekanalen werd een aparte webpagina voorzien om zowel de burger als de eigen medewerkers in te lichten over deze nieuwe Europese regelgeving.


  De nieuwe privacywetgeving tijdig in het korps laten doordringen 


  Het beleid voor gegevensbescherming in PZ Polder werd en wordt gefaseerd geïmplementeerd aan de hand van een actieplan. Na de implementatiefase wordt het beleid verder opgevolgd via permanente controles en verbeterplannen.

  Heb je vragen omtrent het informatieveiligheidsbeleid in politiezone Polder, aarzel niet om de Functionaris voor Gegevensbescherming of Data Protection Officer (DPO) te contacteren via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .


  Onze DPO staat samen met de DPO van de PZ Vlas in voor het informatieveiligheidsbeleid binnen de groep WVL4, waartoe ook de politiezones Westkust, Riho en Polder behoren.

   

   

  In de week van 21  tot en met 27 mei worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Edewallestraat
 • Koekelare – Moerestraat
 • Houthulst – Stationsstraat  
 • Diksmuide – Esenweg
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !

  Hierbij vindt u de agenda van de politieraad die doorgaat op 17 mei 2018 om 20u00 in het gemeentehuis van Houthulst.

  Openbare zitting

  1.            Verslag vergadering 22 februari 2018 - Goedkeuring

  2.            Jaarrekening van het dienstjaar 2017 - vastlegging

  3.            Begrotingswijziging Nr 1 en Nr 2 van het dienstjaar 2018 - Vastlegging

  4.            Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 1 wapenkast - vastlegging

  5.            Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 26 bureaustoelen - vastlegging

  6.            Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 1 digitale snelheidscamera - vastlegging

  7.            Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van UFED software voor uitlezing van GSM's - vastlegging

  8.            Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 1 uitleestoestel tachograaf - vastlegging

  9.            Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 4 AED-toestellen - vastlegging

  10.         Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 1 ademanalysetoestel en 2 volledige kits - vastlegging

  11.         Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van informaticamateriaal

  12.         Overheidsopdracht : voorwaarde en wijze van gunnen voor de operationele renting van 11 voertuigen - vastlegging

  13.         Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 1 dienstvoertuig via raamcontract

  14.         Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 1 dienstvoertuig via raamcontract

  15.         Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 1 dienstvoertuig via raamcontract

  16.         Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 1 dienstvoertuig via raamcontract

  17.         Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 2 dienstvoertuigen via raamcontract

  18.         Overheidsopdracht: voorwaarden en wijze van gunnen voor de levering van 1 dienstvoertuig via raamcontract

  19.         Vacantverklaring van een betrekking van inspecteur van politie (basiskader) via de mobiliteitscyclus - goedkeuring

  20.         Vacantverklaring van een betrekking van hoofdinspecteur van politie (middenkader) via de mobiliteitscyclus - goedkeuring

  Besloten zitting

  21.         Pensionering van hoofdinspecteur van politie (middenkader) Frank Huys

  22.         Aanwerving van een commisaris van politie (officierenkader) via de mobiliteitscyclus 2018-01

   

  In de week van 30 april tot en met 06 mei worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Handzamestraat
 • Koekelare – Moerestraat
 • Houthulst – Poelkapellestraat  
 • Diksmuide – Oostendestraat
 •  

  In de week van 7 tot en met 13 mei worden er snelheidscontroles gepland op volgende locaties :

 • Kortemark – Lichterveldestraat
 • Koekelare – Eernegemstraat
 • Houthulst – Terreststraat  
 • Diksmuide – Kaaskerkestraat
 • Daarnaast kunnen er facultatieve controles gehouden worden op andere locaties !