Burgers bevraagd via de veiligheidsmonitor.

Di 20.03.2018 - 9:56

• De Federale Politie verzoekt de Belgische bevolking om deel te nemen aan de grote enquête van de

Veiligheidsmonitor (VMS) die ze in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale overheden

afneemt.

• Vanaf 19 maart 2018 zullen meer dan 460 000 mensen de vragenlijst in de bus krijgen.

• Het doel: een responscijfer van ten minste 25 % om een zo goed mogelijk beeld van de realiteit te

krijgen.

Lees meer →

IJS BETREDEN GEVAARLIJK EN VERBODEN

Wo 28.02.2018 - 10:15

Vele openbare waters zoals kanalen en vijvers beginnen stilaan dicht te vriezen. Begrijpelijk dat enkelen al hopen de schaatsen te kunnen aantrekken. Weet echter dat het ijs betreden niet alleen gevaarlijk maar ook verboden is over het volledige grondgebied van de zone MIRA.

Wie dit toch zou riskeren riskeert niet alleen zijn leven maar ook een fikse boete !

Graag medewerking aan de veiligheidsmonitor

Ma 26.02.2018 - 17:06

Beste inwoner van de politiezone Mira,

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Lees meer →