Graag medewerking aan de veiligheidsmonitor

Ma 26.02.2018 - 17:06

Beste inwoner van de politiezone Mira,

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Lees meer →

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
056 62 67 00