Voorwoord

Evolueren tot een wendbare en moderne organisatie ....

Lees meer →

Wie zijn wij?

Een visiegedreven organogram.
De politiezone Grensleie, meergemeentezone in de Leievallei.
Niet zomaar 'Grensleie'.

Lees meer →

Visie | Missie | Waarden

In enkele weloverwogen zinnen maken wij duidelijk welke koers we willen varen en concretiseren wij onze eigen identiteit met specifieke waarden en cultuurkenmerken.

Lees meer →

Wendbare - moderne organisatie

Een organisatie staat met de kwaliteit en de inzet van haar medewerkers.

Lees meer →

Professionele dienstverlening

De lokale politie verzekert de basispolitiezorg.
Binnen onze politiezone hebben wij ons ook gespecialiseerd in verschillende domeinen.

Lees meer →

Ondernemen

Een gezonde werksfeer draagt bij tot een efficiënte werking. Zuinigheid en rationeel beheer van mensen en middelen zijn 2 sleutelbegrippen.

Lees meer →

Veilige en leefbare samenleving

Onze politiezone is slechts een schakel in het geheel van de veiligheidsketen. Een goede verstandhouding met opdrachtgevers en andere partners is bijgevolg van essentieel belang.

Lees meer →

Realisaties

Wij geven aan onze overheden, partners en klanten rekenschap van de wijze waarop we onze verantwoordelijkheden hebben ingevuld.

Lees meer →

Ligging

Hoe kan je ons contacteren of bereiken?

Lees meer →

Politieraad

Lees meer →