Vogelgriep (Aviaire influenza)

Op 13 juni 2017 zijn 2 nieuwe besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij vogels van hobbyhouders in Sainte-Ode (provincie Luxemburg) en Soignies (provincie Henegouwen). Op 1 juni 2017 was hetzelfde virus al eerder vastgesteld bij vogels van een hobbyhouder in de gemeente Wellin (provincie Luxemburg).

bron: www.favv.be

Rond de besmettingen is telkens een tijdelijke bufferzone afgebakend De detailbeschrijving van deze 3 bufferzones is terug te vinden via de volgende link.

In deze bufferzones zijn de volgende maatregelen van kracht:

  • het verplaatsen van pluimvee, vogels en broedeieren is verboden,
  • pluimvee en andere vogels moeten binnen gevoederd en gedrenkt worden,
  • iedereen, die pluimvee of andere vogels houdt, moet binnen de 48 uur een inventaris overmaken aan de gemeente waarin het aantal en de soort pluimvee en vogels worden aangegeven.

De eerste resultaten van het onderzoek wijzen erop dat het virus zich verspreid heeft via openbare markten. Daarom zijn de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten, alsook alle andere verzamelingen met pluimvee verboden in heel België.

Verzamelingen met enkel andere vogels dan pluimvee blijven dus nog steeds toegelaten, op voorwaarde dat de gebruikelijke regels strikt opgevolgd worden. Zo moet elk dergelijk evenement aangevraagd worden bij het FAVV, moet een dierenarts toezicht houden en moeten alle deelnemers door de organisator geregistreerd worden. Belangrijk is ook dat alleen vogels mogen deelnemen die in de 10 dagen voordien opgesloten of onder netten gehouden werden.

Het H5N8-virus, dat geïdentificeerd werd, is hetzelfde virus als dat gevonden in februari en maart bij een hobbyhouder in Lebbeke en bij wilde vogels in Oud-Heverlee, Huldenberg, Dilsen-Stokkem en Ottignies.

Dit H5N8-virus is een "klassiek" hoogpathogeen virus. Het verspreidt snel en veroorzaakt veel gezondheidsproblemen en hoge sterfte bij kippen en kalkoenen. Er is nog geen enkele besmetting vastgesteld bij de mens.

Een volledig overzicht van de maatregelen van kracht in het hele land en in de tijdelijke bufferzone is terug te vinden op : maatregelen
Bijkomende informatie kan ook gevonden worden in de rubriek FAQ