Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee in België als gevolg van 10 bevestigde gevallen van de ziekte van Newcastle bij dit soort houders tijdens de voorbije 2 maanden (29/06/2018)

Di 03.07.2018 - 8:57

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België.

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen,…).

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.

Volg deze link voor bijkomende informatie op de site van FAVV

Nieuwe maatregel vanaf 01/06/2018 eID, kids-ID

Di 08.05.2018 - 9:00
KidsId

Nieuwe maatregel vanaf 01/06/2018: bij verlies, diefstal of vernietiging eID, kids-ID of verblijfstitel met chip: elektronische functies van het identiteitsdocument worden direct en definitief ingetrokken!

Geen schorsing meer van 7 dagen!!

Enquête veiligheidsmonitor

Vr 20.04.2018 - 16:28
Checklist 2077022 960 720

Beste burger,

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige bevraging in gans België over de werking van de lokale politie, het (on)veiligheidsgevoel en de ervaringen wanneer men slachtoffer werd van een misdrijf.

Ook in onze politiezone / gemeente kregen verschillende burgers een uitnodiging om deze schriftelijke en/of online enquête in te vullen. Uw mening over dit onderwerp telt om onze werking in het kader van veiligheid nog te verbeteren !

Lees meer →