Diensten

Via deze lijst kan je ofwel telefonisch of via email contact opnemen met de betrokken diensten. Indien u via email contact opneemt, dient u er rekening mee te houden dat deze mailboxen niet continu opgevolgd worden en dat er bijgevolg geen dringende oproepen behandeld worden. Voor dringende oproepen kunt u best contact opnemen met de dienst 101 of 112.

Naam Telefoon
Gerechtelijke administratie 056 23 21 24
Intern Toezicht 056 23 21 24
Verkeer en Mobiliteit 056 23 21 22
Evenementenbeheer 056 23 21 19
Verkeersadministratie 056 23 21 27
Recherche 056 23 21 30