De gemeenten zijn opgedeeld in verschillende wijken en in elke wijk wordt u bediend door een wijkinspecteur die voor uw wijk verantwoordelijk is. De wijkinspecteur is een belangrijke schakel tussen u, de politie in het algemeen, de gemeentelijke diensten en het gemeentebestuur. De wijkinspecteur heeft een zeer uitgebreid takenpakket. Mocht u problemen hebben, aarzel dan niet uw wijkinspecteur te raadplegen. Indien u dat wenst, zal hij/zij samen met u en in eventueel overleg met een andere dienst naar een oplossing zoeken of u doorverwijzen naar een instantie die u kan verder helpen.

De wijkwerking bestaat in het verder ontwikkelen van wijk- en buurtgericht werken en de politionele zichtbaarheid. De politiedienst moet zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar zijn op het grondgebied van de zone, rekening houdend met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. De minimale organisatienorm voor de wijkwerking bedraagt 1 wijkinspecteur per 4000 inwoners.

ct gistel wijkpolitie Gistel

ct ichtegem wijkpolitie Ichtegem

ct jabbeke wijkpolitie Jabbeke

ct oudenburg wijkpolitie Oudenburg

ct torhout wijkpolitie Torhout