Uit subjectieve bevragingen en objectieve gegevens blijkt dat milieuovertredingen allerhande de burgers bezighouden. Denk maar aan zwerfvuil, hondenpoep, afvalverbranding, sluikstoren. Het stadsbestuur van Oudenburg en de lokale politie Kouter, afdeling contactteam Oudenburg, slaan daarom de handen in elkaar en starten met een nieuw project rond milieu: BOOMM. Wat staat voor Bewust Oudenburg | Omgaan Met Milieu.

Wat houdt het project nu precies in?

  • Alle Oudenburgnaars bewuster laten omgaan met milieu. Concreet worden in de eerste fase vooral hondenpoep, zwerfvuil, overvolle vuilbakken en onkruid aangepakt. Er wordt getracht een mentaliteitswijziging teweeg te brengen aan de hand van affiches en flyers. Bovendien worden alle vuilbakken voorzien van een sticker 'Elk kakje in een zakje'.

  • Ook de afvalinfrastructuur wordt aangepakt. Een eerste stap is het in kaart brengen van de glasbollen, vuilnisbakken en afvalgevoelige zones in de stad. Deze BOOMM-kaart kan je terug vinden op de website van Oudenburg. Via de speciale 'ik BOOMM mee'-knop kunnen ook inwonders 'mee-BOOMMen' en problemen rond glasbollen, vuilnisbakken en dergelijke melden aan de stad. Op die manier kunnen problemen hieromtrent consequent aangepakt worden.

Schepen Vanhessche besluit:

" Met deze actie onder de noemer BOOMM hopen we onze inwoners aan te spreken en initiatieven te ontwikkelen die de betrokkenheid met de publieke ruimte verhogen en aansporen tot een actieve medewerking aan het realiseren en behouden van de netheid van onze stad. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, zijn we weer een stap dichter bij een proper Oudenburg."