Het jaarboek biedt u een vlot leesbaar overzicht van onze lopende en afgeronde acties en projecten, de objectieven die we ermee nastreefden en de impact die we zo realiseerden. We hebben daarbij niet alleen oog voor de harde kant van het politiewerk, maar hebben ook uitgebreid aandacht voor initiatieven waarbij we een zachtere kant van onze werking en medewerkers kunnen laten zien.

U kunt de meest recentste edities online raadplegen door onderstaande afbeeldingen aan te klikken.

jw2015

jw2014

 jw2013