Het wordt een zonnige week ! Dat nodigt natuurlijk uit tot het openzetten van deuren en ramen. Op zich geen probleem, maar voor inbrekers is dit een mooie kans om ongezien uw woning binnen te komen.

Inbrekers slaan traditiegetrouw het vaakst toe in de wintermaanden en in de warmere periode van het jaar. De ramen en deuren gaan massaal open als het kwik stijgt en dat maakt het voor inbrekers extra makkelijk om binnen te kom...en zonder braaksporen achter te laten. Dit resulteert in fors meer inbraken.

Dit kunt u doen :

Om te voorkomen dat inbrekers uw woning makkelijk binnen kunnen komen tijdens zonnige dagen, is het verstandig om nooit ramen of deuren open te laten staan als u van huis bent. Ook al is het maar voor even. De meeste inbrekers zijn gelegenheidsdieven, dus zorg ervoor dat u de mogelijkheden tot een minimum beperkt.

Eind maart 2018 startte de tweede fase in het automatisch beheer van verkeersboetes. Bij die lancering loopt het oud systeem tijdelijk parallel met het nieuwe. Daardoor is het mogelijk dat bepaalde overtreders hun onmiddellijke inning dubbel ontvingen.

De FOD Justitie, Bpost, de firma AXOB en de politie zijn op de hoogte van de situatie. Het gaat om een tijdelijk en beperkt risico. Er zijn intussen extra controles ingebouwd in het systeem.

Mensen die vragen hebben of tweemaal betaald zouden hebben kunnen contact opnemen met het callcenter: www.verkeersboeten.be of 02 278 55 60. Zij zullen de burger verder begeleiden.

                      

Al eens van smishing gehoord?

Het gaat om een oplichterstechniek waarbij criminelen nietsvermoedende mensen een sms sturen om persoonlijke gegevens te ontfutselen. De vorm van fraude heet smishing, oftewel sms-phishing. Bij phishing sturen fraudeurs meestal een e-mail in naam van een bank of een andere officiële instelling om het vertrouwen van hun slachtoffer te winnen. In de mail staat een link die leidt naar een valse website. Fraudeurs hengelen ofwel naar de bankkaart en bijhorende pincode, ofwel proberen ze achter de codes of paswoorden te komen waarmee de consument aanmeldt om te internetbankieren en zijn betalingen te ondertekenen.

In ons land trappen elk jaar duizenden mensen in de val. Vorig jaar zijn in België 3.205 gevallen van fraude met internetbankieren geteld. Dat zijn er bijna zeven keer meer dan in 2016, toen dat 475 keer gebeurde. De fraudeurs maakten ruim 2,5 miljoen euro buit, zo blijkt uit cijfers van Febelfin. De federatie van Belgische banken meldt daarom geregeld nooit je bancaire codes te delen en nooit je bankkaarten op te sturen. “Banken vragen nooit je bankkaart op, vragen nooit zelf naar je pincode en vragen je ook nooit via e-mail of telefoon naar je codes voor internetbankieren”, aldus Febelfin. En krijg je toch een link om in te loggen via mail, sms, Whatsapp of eender wat? Nooit op klikken!

Wie zich toch laten vangen wordt opgeroepen om meteen Card Stop te bellen op het nummer 070 344 344 en een klacht in te dienen bij de politie.

Sinds 28 maart 2018 is een nieuwe procedure in werking getreden voor het beheer en de verwerking van verkeersboetes.

Eén brief

Voortaan ontvangt de overtreder slechts één brief met zowel het proces-verbaal van de vaststelling als de overschrijving voor de geldboete. Het beheer van de verkeersboetes is nu nationaal geregeld via een nieuw platform. Via dit platform worden alle verkeersovertredingen - vastgesteld met een 'onmiddellijke inning' - beheerd, afgeprint en verstuurd.

Wie dus een verkeersboete krijgt, ontvangt dit afschrift via BPost, samen met een overschrijvingsformulier en een verklarend schrijven. Op de akte komt enkel nog het logo van de politie voor en niet langer de adresgegevens van de verbaliserende eenheid.

Wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de uitnodiging tot betaling, zal de overtreder, eveneens via BPost, een betalingsherinnering toegestuurd krijgen.

Een niet-betaling zal automatisch aanleiding geven tot een voorstel tot minnelijke schikking, waarbij het bedrag van de onmiddellijke inning verhoogd wordt met 33%. Ook in dit geval zal de briefwisseling (verklarend schrijven, betalingsuitnodiging en eventuele herinnering) met de geverbaliseerde via BPost verlopen.

Wanneer niet ingegaan wordt op het voorstel tot minnelijke schikking, volgt tenslotte een bevel tot betaling. Het bedrag van de minnelijke schikking wordt in dat geval verhoogd met 35%. Het bevel tot betaling wordt eveneens door BPost aan de overtreder toegestuurd.

Ook overtreders die geen woon- of vaste verblijfplaats hebben in België en niet konden worden onderschept, ontvangen via BPost een informatiebrief waarin ze uitgenodigd worden om een geldsom te betalen. Het is mogelijk om deze betaling via het internet te verrichten.

De geverbaliseerde ontvangt geen betwistingsformulier meer en hoeft dit dan ook niet meer naar de politiediensten terug te sturen. Indien gewenst kan de overtreder alsnog een betwistingsformulier invullen dat terug te vinden is op de website (zie verder) of opgevraagd kan worden via het callcenter (Tel: 02/278.55.60).

Een dergelijk betwistingsformulier moet voorlopig nog gedownload, afgedrukt en manueel ingevuld worden (in een latere fase zal dit ook digitaal ingevuld kunnen worden) en verstuurd worden naar BPost.

Centraal contactpunt
Klachten en bezwaren over een verkeersovertreding kan je enkel nog centraal melden, en niet meer bij de lokale en federale politie. Wie meer info wil over een overtreding kan zich wenden tot:

  • een callcenter (02/278 55 60 - Nederlands, Frans, Duits, Engels), van maandag tot vrijdag van 08u00 tot 17u00.
  • de website www.verkeersboeten.be. Hier kan je je bezwaren ook melden en een bezwaarschrift indienen.

Wist jij dat cybercriminelen jongeren rekruteren via sociale media ?

Een interessant onderwerp om eens met de tieners in huis te bespreken. https://www.febelfin.be/…/fraudeurs-zoeken-leefwereld-jonge…