Sinds 28 maart 2018 is een nieuwe procedure in werking getreden voor het beheer en de verwerking van verkeersboetes.

Eén brief

Voortaan ontvangt de overtreder slechts één brief met zowel het proces-verbaal van de vaststelling als de overschrijving voor de geldboete. Het beheer van de verkeersboetes is nu nationaal geregeld via een nieuw platform. Via dit platform worden alle verkeersovertredingen - vastgesteld met een 'onmiddellijke inning' - beheerd, afgeprint en verstuurd.

Wie dus een verkeersboete krijgt, ontvangt dit afschrift via BPost, samen met een overschrijvingsformulier en een verklarend schrijven. Op de akte komt enkel nog het logo van de politie voor en niet langer de adresgegevens van de verbaliserende eenheid.

Wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de uitnodiging tot betaling, zal de overtreder, eveneens via BPost, een betalingsherinnering toegestuurd krijgen.

Een niet-betaling zal automatisch aanleiding geven tot een voorstel tot minnelijke schikking, waarbij het bedrag van de onmiddellijke inning verhoogd wordt met 33%. Ook in dit geval zal de briefwisseling (verklarend schrijven, betalingsuitnodiging en eventuele herinnering) met de geverbaliseerde via BPost verlopen.

Wanneer niet ingegaan wordt op het voorstel tot minnelijke schikking, volgt tenslotte een bevel tot betaling. Het bedrag van de minnelijke schikking wordt in dat geval verhoogd met 35%. Het bevel tot betaling wordt eveneens door BPost aan de overtreder toegestuurd.

Ook overtreders die geen woon- of vaste verblijfplaats hebben in België en niet konden worden onderschept, ontvangen via BPost een informatiebrief waarin ze uitgenodigd worden om een geldsom te betalen. Het is mogelijk om deze betaling via het internet te verrichten.

De geverbaliseerde ontvangt geen betwistingsformulier meer en hoeft dit dan ook niet meer naar de politiediensten terug te sturen. Indien gewenst kan de overtreder alsnog een betwistingsformulier invullen dat terug te vinden is op de website (zie verder) of opgevraagd kan worden via het callcenter (Tel: 02/278.55.60).

Een dergelijk betwistingsformulier moet voorlopig nog gedownload, afgedrukt en manueel ingevuld worden (in een latere fase zal dit ook digitaal ingevuld kunnen worden) en verstuurd worden naar BPost.

Centraal contactpunt
Klachten en bezwaren over een verkeersovertreding kan je enkel nog centraal melden, en niet meer bij de lokale en federale politie. Wie meer info wil over een overtreding kan zich wenden tot:

  • een callcenter (02/278 55 60 - Nederlands, Frans, Duits, Engels), van maandag tot vrijdag van 08u00 tot 17u00.
  • de website www.verkeersboeten.be. Hier kan je je bezwaren ook melden en een bezwaarschrift indienen.

Wist jij dat cybercriminelen jongeren rekruteren via sociale media ?

Een interessant onderwerp om eens met de tieners in huis te bespreken. https://www.febelfin.be/…/fraudeurs-zoeken-leefwereld-jonge…

Je rijbewijs halen, hoe begin je eraan ?
Alle info mbt tot het behalen van een rijbewijs zijn op de overzichtelijke website https://www.rijbewijzer.be/ terug te vinden.

Fietsen gevonden in de grasberm - Vaartstraat te Gistel

Voor meer info contacteer : Wijkpolitie Gistel, Heyvaertlaan 18 T. 059/27 02 30.

GSM gevonden op de carpoolparking te Torhout.

De GSM en bijhorende kaarten kunnen worden opgehaald bij de Wijkpolitie Torhout, Conscienceplein 1 T. 050/23 18 60 (van 8u-12u/13u30-17u).