De zon schijnt, het wordt warm. ‘Heerlijk’, zal je denken, maar helaas is het soms niet enkel de zomer die in de lucht hangt. Daarom geven we je graag enkele tips om je optimaal te beschermen tegen hitte en ozon.
Door de vervuiling in de lucht en de zon die schijnt, kan ozon gevormd worden. Ozon is een prikkelend gas dat ademhalen bemoeilijkt en daardoor slecht is voor onze gezondheid. Zeker voor ouderen, chronisch zieken, baby’s en kinderen is het belangrijk om extra maatregelen te nemen. Als er veel ozon in de lucht zit, kan je last krijgen van:
 • Prikkelende ogen, neus en keel
 • Droge hoest, piepende ademhaling, kortademigheid en een gevoel van ademnood
 • Pijn in de borstkas
 • Hartkloppingen
 • Hoofdpijn
 • Astma-aanvallen
 •  
  De problemen worden ernstiger als:
 • Er meer ozon in de lucht zit
 • Je meer ozon inademt
 • Je gevoelig bent aan je luchtwegen
 • Je lichamelijke inspanningen doet, zoals lopen, fietsen en in de tuin werken
 • Kan je iets doen om jezelf te beschermen?

  Om je te beschermen tegen ozon, kan je het volgende doen:
 • Doe geen zware inspanningen (sporten, spitten in de tuin…) tussen 12 en 22 uur want dan zit er het meest ozon in de lucht
 • Blijf het liefst binnen. Binnen is er namelijk veel minder ozon aanwezig dan buiten
 • Heb je last van gezondheidsklachten, rust dan zoveel mogelijk. Raadpleeg je huisarts bij twijfel
 • Maatregelen?

  Op het moment dat er veel ozon in de lucht gemeten wordt, is het helaas te laat om nog (milieu)maatregelen te nemen. Zo’n ozonperiodes kunnen alleen vermeden worden door de uitstoot van vervuilende stoffen het hele jaar door te vermijden. Zelf kan je ook je steentje bijdragen:
 • Gebruik je auto liefst zo weinig mogelijk, neem liever de fiets, het openbaar vervoer of ga te voet. Op deze manier draag je zelf bij tot een betere luchtkwaliteit. Laat ook zeker je hond niet achter in de auto. Bij hete temperaturen is achterblijven in de auto dodelijk voor een hond. 
 • Wil je toch de auto nemen? Kies dan liefst voor een milieuvriendelijke auto met lage uitstoot. Hou je aan de snelheidsbeperkingen, laat je auto regelmatig onderhouden en vermijd ‘sportief’ rijgedrag (snel optrekken, hoge toerentallen…)
 • Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk oplosmiddelen in de lucht terecht komen door bijvoorbeeld gebruik te maken van solventarme verf. Probeer het gebruik van spuitbussen (deodorant, haarlak) zo veel mogelijk te vermijden.
 •  
  Meer informatie vind je op www.warmedagen.be  

  De aanhoudende droogte leidt tot extreem lage waterpeilen. Er is sedert enkele weken een uiterst beperkte of zelfs geen verdere toevoer van water in de waterlopen, en de voorspellingen zijn van die aard dat er ook niet direct nieuwe toevoer door neerslag verwacht wordt. Oorzaak lijkt, naast het uitblijven van neerslag, het oppompen van beekwater door diverse landbouwers of andere bedrijven voor watervoorziening voor hun dieren, voor het irrigeren van hun velden of divers gebruik in hun werking. Er wordt bijkomend water gecapteerd in het gebied van de Middenkustpolder, gelet op het Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen dd. 16 juni 2017 tot een captatieverbod voor beregening uit de waterlopen van het IJzerbekken, gelegen in het gebied van de Polder Bethoostersche Broecken, Polder de Moeren, Polder Noordwatering Veurne en Zuidijzerpolder. Daarenboven is er vanaf 16 juni 2017 een totaalverbod van Waterwegen en Zeekanaal NV om te bevloeiien via de watercaptatiepunten op de bevaarbare waterlopen binnen het IJzerbekken.

  Vanaf 17 juni 2017 geldt een volledig verbod binnen het gebied van de Middenkustpolder om water te capteren uit alle openbare waterlopen, bekkens en vijvers op het grondgebied van de Middenkustpolder, voor het beregenen van gewassen.

  Uitzondering wordt gemaakt voor het pompen door de hulpdiensten en het gebruik van weidepompen voor drinkwater voor dieren. Ook het capteren van water voor gewasbescherming en individuele bevoorrading van dieren binnen het gebied van de Middenkustpolder wordt nog toegelaten, mits vergunning en onder toezicht van de Polder.

  Er zal toezicht uitgevoerd worden door de politie.

  Op 13 juni is de grote mediacampagne rond Be-Alert gestart. Be-Alert is een alarmeringssysteem dat je verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij dit systeem kan de burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie een impact heeft. Zo kunnen de inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen.

  De gemeente Ichtegem heeft zich aangesloten bij Be-Alert en doet een warme oproep aan alle inwoners om zich te registeren! Hoe deze registratie concreet dient te gebeuren, vind je terug op de website van de gemeente Ichtegem www.ichtegem.be

  Deze morgen werd er van 7u50 tot 8u50 een actie gehouden in het kader van drugs en dit in de omgeving van het station van Torhout. De lokale politie Kouter kreeg hierbij de medewerking van de spoorwegpolitie, Securail, de Lijn en de hondensteun van de federale politie. 

  Klik hier om de resultaten van deze actie in te kijken.

  Het voorbije (verlengd) weekend werden er maar liefst 14 rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen door het sturen onder invloed van alcohol. Nogmaals een bewijs dat dergelijke controles geen heksenjacht zijn maar een noodzakelijk kwaad om het verkeer - en zijn gebruikers - veilig te houden.