De aanhoudende droogte leidt tot extreem lage waterpeilen. Er is sedert enkele weken een uiterst beperkte of zelfs geen verdere toevoer van water in de waterlopen, en de voorspellingen zijn van die aard dat er ook niet direct nieuwe toevoer door neerslag verwacht wordt. Oorzaak lijkt, naast het uitblijven van neerslag, het oppompen van beekwater door diverse landbouwers of andere bedrijven voor watervoorziening voor hun dieren, voor het irrigeren van hun velden of divers gebruik in hun werking. Er wordt bijkomend water gecapteerd in het gebied van de Middenkustpolder, gelet op het Besluit van de Gouverneur van West-Vlaanderen dd. 16 juni 2017 tot een captatieverbod voor beregening uit de waterlopen van het IJzerbekken, gelegen in het gebied van de Polder Bethoostersche Broecken, Polder de Moeren, Polder Noordwatering Veurne en Zuidijzerpolder. Daarenboven is er vanaf 16 juni 2017 een totaalverbod van Waterwegen en Zeekanaal NV om te bevloeiien via de watercaptatiepunten op de bevaarbare waterlopen binnen het IJzerbekken.

Vanaf 17 juni 2017 geldt een volledig verbod binnen het gebied van de Middenkustpolder om water te capteren uit alle openbare waterlopen, bekkens en vijvers op het grondgebied van de Middenkustpolder, voor het beregenen van gewassen.

Uitzondering wordt gemaakt voor het pompen door de hulpdiensten en het gebruik van weidepompen voor drinkwater voor dieren. Ook het capteren van water voor gewasbescherming en individuele bevoorrading van dieren binnen het gebied van de Middenkustpolder wordt nog toegelaten, mits vergunning en onder toezicht van de Polder.

Er zal toezicht uitgevoerd worden door de politie.

Op 13 juni is de grote mediacampagne rond Be-Alert gestart. Be-Alert is een alarmeringssysteem dat je verwittigt bij een noodsituatie. Dankzij dit systeem kan de burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie een impact heeft. Zo kunnen de inwoners op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen.

De gemeente Ichtegem heeft zich aangesloten bij Be-Alert en doet een warme oproep aan alle inwoners om zich te registeren! Hoe deze registratie concreet dient te gebeuren, vind je terug op de website van de gemeente Ichtegem www.ichtegem.be

Deze morgen werd er van 7u50 tot 8u50 een actie gehouden in het kader van drugs en dit in de omgeving van het station van Torhout. De lokale politie Kouter kreeg hierbij de medewerking van de spoorwegpolitie, Securail, de Lijn en de hondensteun van de federale politie. 

Klik hier om de resultaten van deze actie in te kijken.

Het voorbije (verlengd) weekend werden er maar liefst 14 rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen door het sturen onder invloed van alcohol. Nogmaals een bewijs dat dergelijke controles geen heksenjacht zijn maar een noodzakelijk kwaad om het verkeer - en zijn gebruikers - veilig te houden.

De volgende politieraad gaat door op woensdag 17 mei om 20 uur op het stadhuis van Oudenburg, Weststraat 24.

Raadpleeg hier de agenda voor deze avond.