De volgende politieraad vindt plaats op woensdag 23 mei as. om 20.00u in het gemeentehuis van Jabbeke (Dorpsstraat 3).

De agenda kan je hier raadplegen.

Wie vanaf 1 juni 2018 aangifte doet van een verloren, gestolen of vernielde identiteitskaart, zal meteen een nieuwe kaart moeten aanvragen. De gemeenten zijn immers verplicht om iedere gestolen, vernielde of verloren e-ID, Kids-ID of een verblijfstitel (model met chip) meteen te annuleren en de elektronische functies ervan in te trekken. Dat moet de kans op misbruik en fraude verminderen.  

Nu worden kaarten die als verloren, vernield of gestolen worden opgegeven bij de gemeente, de politie of DOC STOP  eerst gedurende 7 dagen 'geschorst'. De elektronische functies worden geblokkeerd. De kaart wordt pas geannuleerd wanneer ze niet binnen de week wordt teruggevonden. Wordt de kaart wel teruggevonden, dan vraagt de gemeente aan de certificatiedienstverlener om de elektronische functies te reactiveren.

Identiteitsfraude

Gedurende de 'schorsingsweek' zijn kaarten echter zeer gevoelig voor identiteitsfraude en andere vormen van misbruik. Wetende dat slechts een zeer klein percentage kaarten ook effectief wordt teruggevonden, heeft de wetgever er dan ook voor gekozen om de regeling af te schaffen. Geen schorsing meer, maar meteen een algemene stopzetting van de kaart en haar elektronische functies. Kaarten die later worden teruggevonden, zijn dus waardeloos. De gemeenten zullen meteen starten met de procedure voor de aanmaak van een nieuwe identiteitskaart.

Aangiftebewijs

Belgen die aangifte hebben gedaan van verlies, diefstal of vernieling van hun identiteitskaart, ontvangen net als vroeger een aangiftebewijs. Maar er wordt een nieuw formulier gebruikt, afgestemd op de wijzigingen. Het formulier geldt als tijdelijk identiteitsbewijs. In principe voor 1 maand. Maar die termijn kan verlengd worden met 1 of 2 maanden.

Let op, Belgen kunnen het document alleen in België gebruiken als tijdelijk identiteitsbewijs. Het bewijs mag niet gebruikt worden als reisdocument of als identiteitsdocument in het buitenland. Hetzelfde document wordt ook aan vreemdelingen afgegeven die aangifte hebben gedaan van een verloren, gestolen of vernielde vreemdelingenkaart of een ander verblijfsdocument. Maar voor hen geldt het papier in geen geval als identiteitsbewijs of nationaliteitsbewijs.

Nog geen ticket voor je favoriete concert of festival? Wees er dan snel bij en vermijd websites die tickets doorverkopen. In 2017 ontving de FOD Economie namelijk meer dan 550 meldingen over problemen met doorverkochte tickets, drie maal zoveel meldingen als in 2015.
De gulden regel is: koop tickets via de website van de zaal waar het concert of evenement plaatsvindt.
Daar vind je steeds de enige correcte ticketinformatie. Surf dus niet naar de eerste de beste verkoopsite die bovenaan de zoekresultaten van Google verschijnt. Dat is vaak een website die tickets doorverkoopt en niet de officiële ticketsite.
De websites die tickets doorverkopen zijn meestal buitenlandse websites, waar er niet altijd een reglementering bestaat die doorverkoop verbiedt of reglementeert. In België is het wel wettelijk geregeld: het is alleen toegelaten om af en toe een ticket door te verkopen, bijvoorbeeld wanneer je plots ziek bent. Let er wel op dat je een ticket enkel mag doorverkopen aan de prijs die erop vermeld staat.
Risico’s van websites die tickets doorverkopen?
Ten eerste betaal je op deze websites een hogere prijs dan de originele ticketprijs, soms tot 10 keer meer. Daarnaast bestaat het risico dat de officiële ticketverkoper doorverkochte tickets ongeldig verklaart (‘blacklisting’) en dan heb je dus geen toegang meer tot het evenement, ook al betaalde je een extra hoge prijs.
   

SPOORWEGWERKEN OVERWEG BEKEDIJK- EN PADDEGATSTRAAT

Infrabel laat weten dat er onderhoudswerken zullen plaatsvinden aan de spoorlijn 50A (Oostende-Brussel-Zuid), meer bepaald aan de overwegen in de Bekedijkstraat te Jabbeke en de Paddegatstraat te Ettelgem. De onderhoudswerken zullen plaatsvinden van donderdag 26 april om 22u tot vrijdag 27 april om 6u en van vrijdag 27 april om 22u tot zaterdag 28 april om 6u. Tijdens deze werken zullen beide overwegen volledig afgesloten zijn voor het verkeer, inclusief voetgangers en fietsers.
Om veiligheidsredenen vinden de werken 's nachts plaats. Deze kunnen geluidshinder met zich meebrengen. Infrabel dankt iedereen alvast voor het begrip.

Op vrijdag 27/04/2018 wordt door de scholengroep KATHO/ Sint-Rembert Torhout, de 29ste editie van de stratenloop “ Katho-Rembertcorrida “ georganiseerd. In de namiddag hebben we de corrida voor leerlingen (lager en secundair) met start om 13.45 hr. Om 19.00 hr start dan voor de tweede maal de “Batirun“, bedoeld als recreatieve run voor beginners en joggers, waar iedereen mag aan deelnemen.

Hou rekening met tijdelijke verkeershinder !

https://www.facebook.com/LokalePolitieKouter/