Tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september wil de politiezone Kouter de fietsstraat in Torhout (Sint-Jozefstraat)  in de spotlights plaatsen en wordt er ingezet op een sensibiliseringscampagne. In samenwerking met de stad Torhout werd hiervoor een flyer ontwikkeld.

De politie zal de ganse week in de fietsstraat aanwezig zijn en zal preventief werken wanneer dit nodig is. Tijdens een interventie/tussenkomst zal aan de betrokken bestuurder of fietser een flyer overhandigd worden. De flyer zal ook in de middenschool verspreid worden.

Op deze manier proberen we, ondanks de nodige signalisatie, borden en logo's, de bekendheid en van deze fietsstraat te verhogen want lang  niet iederen weet wat een fietsstraat is waardoor de reglementering heel vaak niet opgevolgd wordt.

Vandaag start de Vlaamse handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstorten. Na het West-Vlaamse proefproject van vorig jaar, wordt dit initiatief dit jaar over gans Vlaanderen georganiseerd en gecoördineerd door de Mooimakers (www.mooimakers.be).

Handhavers, terreinbeheerders, gemeentepersoneel, ... zullen in samenwerking met diverse politiezones, waaronder ook onze politiezone Kouter, extra waakzaam zijn voor zwerfvuilovertredingen en hard optreden tegen sluikstorters. Er zullen PV's, schriftelijke waarschuwingen en GAS-boetes opgesteld worden.

Wat is nu precies zwerfvuil? Zwerfvuil is klein afval dat al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde plaats achtergelaten wordt. Voorbeelden hiervan zijn sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, zakdoekjes, ...

Wat is sluikstorten? Dit is het bewust achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in de foute recipiënten. Enkele voorbeelden: het vroegtijdig buiten plaatsen van vuilniszakken, huishoudelijk afval (bv. een zakje aardappelschillen of mosselschelpen) dumpen in een straatvuilnisbak, ...

De politiezone Kouter heeft zich ingeschreven als partner in dit project. Er zal deze week bijgevolg extra aandacht besteed worden aan de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten.

Een gewaarschuwd man/vrouw....

De volgende politieraad vindt plaats op woensdag 13 september as. om 20.00 uur in het stadskantoor van Torhout (Aartrijkestraat 11B).

De agenda kan je hier raadplegen.

Nog een paar nachtjes slapen en de grote vakantie zit er weer op. Dit betekent natuurlijk ook de start van het nieuwe schooljaar. Vergeet daarbij niet de veiligheid in het verkeer! Er zullen zich immers weer duizenden kinderen in het verkeer begeven: te voet, met de fiets of in de wagen van (groot)ouders. Deze tips helpen je alvast veilig op weg:

 • Heb je kinderen die binnenkort te voet of met de fiets naar school gaan (al dan niet onder begeleiding)? Oefen dan nu alvast de route die ze zullen volgen. Denk eraan dat de snelste/kortste route niet altijd de veiligste is. Tijdens die oefenmomenten kan je de kinderen wijzen op de mogelijke gevaarlijke punten en de belangrijkste verkeersregels nog eens overlopen. Denk dan vooral aan oversteekplaatsen, kruispunten, enzovoort. Deze interactieve kaart van de federale politie geeft aan waar de meeste ongevallen gebeuren, en kan een nuttig hulpmiddel zijn om de veiligste route uit te stippelen.
 • Met de fiets? Controleer dan voor de eerste schooldag of die in orde is met de technische eisen (fietsbel, remmen, fietsverlichting, reflectoren). Zorg ook dat de banden goed opgepompt zijn.
 • Zichtbaarheid is van levensbelang. Het duurt niet lang meer voor de ochtend- en avondspits in het donker gebeuren. Zorg ervoor dat je als zwakke weggebruiker voldoende zichtbaar bent. Een fluovestje doet wonderen. Vinden je kinderen dit niet hip? Je kan ze makkelijk 'pimpen' met stickers en andere materialen.
 • Op de fiets kan een helm het verschil maken bij een ongeval. Het dragen van een fietshelm is niet verplicht, maar wel heel warm aanbevolen...
 • Kom je als volwassene in de buurt van een school? Matig je snelheid en wees extra waakzaam. Kinderen moeten nog veel leren, ook in het verkeer.
 • Als je met de auto kinderen naar school brengt, zorg er dan voor dat deze correct zijn vastgeklikt (al dan niet in een kinderzitje, naargelang de grootte).
 • Parkeer je auto waar het mag, zorg niet voor nodeloze parkeeroverlast aan de schoolpoort.
 • De manier waarop verkeersboetes worden geïnd, is op 1 juli 2017 gewijzigd. De huidige 7 stappen, die kunnen resulteren in een lange procedure voor de politierechter, worden beperkt tot 4. De belangrijkste wijziging is dat wie zijn boete halsstarrig weigert te betalen, niet zomaar meer voor de politierechter zal verschijnen. Wie niet ingaat op een voorstel van minnelijke schikking zal met een bevel tot betalen geconfronteerd worden, dat opgemaakt wordt door het parket. Het te betalen bedrag wordt dan verhoogd met 35%. Het is de bedoeling de huidige 15 procent van de verkeersboetes die niet worden betaald, terug te brengen naar 0,5 procent. Seponeringen zouden zo vermeden worden.

  Op 3 juli 2017 lanceert de FOD Justitie een website www.verkeersboeten.be waarop je informatie van je boete kan opzoeken, de boete betalen en algemene informatie over verkeersboetes vindt.

  Vorige123456Volgende