Op 29 november ondertekenden de stad Torhout en de lokale politie Kouter het SAVE-charter Steden & Gemeenten van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Het Lokaal Bestuur Torhout is daarmee de 82ste Vlaamse gemeente die het charter ondertekent.

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteunt. OVK voert strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren. SAVE staat dan ook voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Torhout geeft met de ondertekening van het SAVE-charter een duidelijk signaal zich actief te willen inzetten voor meer verkeersveiligheid.

Het SAVE-charter Steden & Gemeenten bestaat uit zeven SAVE-doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder:

  1.      De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
  2.      De implementatie van het STOP-principe.
  3.      De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
  4.      Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
  5.    . De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken.
  6.      Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
  7.      De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Door de ondertekening van het charter gaat stad Torhout samen met de lokale politie Kouter het engagement aan deze algemene doelstellingen via concrete acties na te streven. Indien de stad na een jaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid dan ontvangt deze het SAVE-label.

Meer informatie vind je terug op save.ovk.be

De volgende politieraad vindt plaats op woensdag 08 november as. om 20.00 uur in het stadhuis van Oudenburg (Weststraat 24).

De agenda kan je hier raadplegen.

Vandaag start de nationale actieweek tegen woninginbraken '1 dag niet'. Ook de politiezone Kouter neemt hieraan deel.

De campagne wil burgers bewust maken van hun eigen preventierol in de strijd tegen woninginbraken. 
Samen met politie en overheid slaan burgers de handen in elkaar om hun buurt veiliger te maken. Op de website www.1dagniet.be kan je tal van preventietips vinden en originele ideeën delen. Deze actie is essentieel want elke dag zijn meer dan 150 Belgen het slachtoffer van een inbraak.

Bedoeling is om burgers, ondernemers, scholen, buurtinformatienetwerken,... te laten nadenken over wat zij zelf kunnen doen om hun huis, straat of buurt veilig te houden.

Dit jaar zal de actie '1 dag niet' plaatsvinden van 23 tot 29 oktober met als actiedag vrijdag 27 oktober 2017. Deze actiedag valt samen met de overgang naar het winteruur, traditioneel het begin van de donkere maanden. In die periode wordt er ook steeds een systematische stijging van het aantal inbraken vastgesteld. Daarom is het belangrijk om net nu inbraakpreventie in de kijker te plaatsen.

Ga dus zeker eens een kijkje nemen op www.1dagniet.be!

Tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september wil de politiezone Kouter de fietsstraat in Torhout (Sint-Jozefstraat)  in de spotlights plaatsen en wordt er ingezet op een sensibiliseringscampagne. In samenwerking met de stad Torhout werd hiervoor een flyer ontwikkeld.

De politie zal de ganse week in de fietsstraat aanwezig zijn en zal preventief werken wanneer dit nodig is. Tijdens een interventie/tussenkomst zal aan de betrokken bestuurder of fietser een flyer overhandigd worden. De flyer zal ook in de middenschool verspreid worden.

Op deze manier proberen we, ondanks de nodige signalisatie, borden en logo's, de bekendheid en van deze fietsstraat te verhogen want lang  niet iederen weet wat een fietsstraat is waardoor de reglementering heel vaak niet opgevolgd wordt.

Vandaag start de Vlaamse handhavingsweek tegen zwerfvuil en sluikstorten. Na het West-Vlaamse proefproject van vorig jaar, wordt dit initiatief dit jaar over gans Vlaanderen georganiseerd en gecoördineerd door de Mooimakers (www.mooimakers.be).

Handhavers, terreinbeheerders, gemeentepersoneel, ... zullen in samenwerking met diverse politiezones, waaronder ook onze politiezone Kouter, extra waakzaam zijn voor zwerfvuilovertredingen en hard optreden tegen sluikstorters. Er zullen PV's, schriftelijke waarschuwingen en GAS-boetes opgesteld worden.

Wat is nu precies zwerfvuil? Zwerfvuil is klein afval dat al dan niet onbewust op een daarvoor niet bestemde plaats achtergelaten wordt. Voorbeelden hiervan zijn sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, flesjes, zakdoekjes, ...

Wat is sluikstorten? Dit is het bewust achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen en tijdstippen en in de foute recipiënten. Enkele voorbeelden: het vroegtijdig buiten plaatsen van vuilniszakken, huishoudelijk afval (bv. een zakje aardappelschillen of mosselschelpen) dumpen in een straatvuilnisbak, ...

De politiezone Kouter heeft zich ingeschreven als partner in dit project. Er zal deze week bijgevolg extra aandacht besteed worden aan de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten.

Een gewaarschuwd man/vrouw....