Contact Info

M. van Bourgondiëlaan 9
8820 Torhout
T: 050 23 18 00
F: 050 23 18 29

Meer ...

Vanaf maandag 1 september, bij de start van het nieuwe schooljaar, krijgen we terug een sterke toename van verkeersdrukte binnen de PZ Kouter en dit zeker in de schoolomgevingen. Kinderen en jeugd zoeken opnieuw hun scholen op. Onder de noemer “ operatie boekentas “ gaan wij, naar goede gewoonte, extra aandacht schenken aan veiliger verkeer in deze zones. Door onze aanwezigheid willen wij de verkeersveiligheid en leefbaarheid verhogen.
Naast de vele afscheidnemende ouders aan de schoolpoorten gaan gemachtigde opzichters en gemeenschapswachten hun taken aldaar terug opnemen met het doel de oversteken opnieuw vlot te laten verlopen. Het aantal ongevallen in de nabijheid van scholen binnen onze politiezone is gelukkig zeer beperkt in tegenstelling tot wat men doorgaans denkt. De voornaamste aandachtspunten inzake verkeer waar onze inspecteurs in deze buurten gaan op letten, zijn gordeldracht, gsm-gebruik achter het stuur, het respecteren van  éénrichtingsverkeer en het rijden van fietsers en bromfietsers op trottoirs.

Volgende werken starten vanaf 1 september tot 19 december 2014:

Naar aanleiding van de aanleg van een gasleiding in opdracht van Eandis heeft de firma Sabbe machtiging signalisatie gekregen voor:

  • Fase 1: van 1 september tot 6 oktober: in de Zr. Clarastraat en de Fonteinstraat te ICHTEGEM (volledig afgesloten)
  • Fase 2: van 9 oktober tot 13 november: in de Keibergstraat ( vanaf Diksmuidebaan tot aan de Lookhuisstraat ) volledig afgesloten
  • Fase 3: van 6 november tot 19 december: langs de Kortemarkstraat - verkeersregeling met behulp van verkeerslichten.

Er werd ook een machtiging opgemaakt om van 8 september tot eind december om een koppeling te maken (gas) . Firma Sabbe weet nog niet wanneer ze deze put moeten maken en hoelang het duurt voordat Eandis kan koppelen, ook het herstel heeft zijn tijd nodig om te verharden. Het werk bedraagt een werkzone van max 10 meter. Tijdens deze periode zal er ook gewerkt worden met verkeerslichten.

 werken ichtegem maps

Verschillende gemeenten op ons grondgebied hadden vandaag te kampen met wateroverlast dat veroorzaakt werd door de overvloedige regenbuien. Onder meer in Torhout werden wij verwittigd voor straten die blank stonden.

Op de E403 was de afrit Torhout een tijd lang in beide richtingen versperd voor het verkeer. De overvloedige regenval had enkele straten blank gezet. Ook elders in Torhout waren er problemen. Onder meer de Waterhoekweg, de Aartrijkestraat, de Beukenstraat en de Hillestraat zijn even voor 14 uur onder water gelopen. De brandweer van Torhout stelde alles in het werk om de woningen te vrijwaren.

Rond 16u40 werd de R34 in Torhout opnieuw vrijgegeven voor alle verkeer.

(foto: deredactie.be)

Vanaf 02.09.2014 wordt gewerkt op de A 17 (fase II) tussen Torhout en Brugge, in de rijrichting Brugge.

Duur : 30 werkdagen (24u/24u).

Lengte : iets meer dan 6 km – begin werken voor het complex Ruddervoorde tot aan de wisselaar Loppem. Verkeer komt allemaal op de rijrichting Kortrijk waarbij richting Kortrijk 2 versmalde rijvakken ter beschikking zijn en rijrichting Brugge 1 versmald rijvak.

Op- en afrit Ruddervoorde richting Brugge wordt tijdens de duur van de werken volledig afgesloten. Omleidingen en aankondigingsborden worden geplaatst.

Torhout - Vanaf maandag 18 augustus 2014 zijn de nutswerken in de Oostendestraat terug opgestart. Dit wil zeggen dat de verkeerslichten ter hoogte van de Hillestraat op knipperstand staan en dat de Hillestraat/Oostendestraat voor alle verkeer wordt afgesloten. De werflichten ter hoogte van de werfzone worden opnieuw opgesteld, en dit in de eerste 300 m over het kruispunt van de Hillestraat (kant frituur). Dit voor een periode van een drietal weken. Dan verplaatst de werf zich naar de zijde van de GB en trekt op richting centrum.

Er wordt tevens een tweede werfzone opgestart, dit voor de aanleg van een uitbreiding waterleiding voor Ichtegem. Dit situeert zich aan de rechterzijde vanaf de Wijnendale Stationsstraat tot aan de grens met Ichtegem. Ook hier zullen werflichten staan ter hoogte van de werf.