Contact Info

M. van Bourgondiëlaan 9
8820 Torhout
T: 050 23 18 00
F: 050 23 18 29

Meer ...

"Waar gaan de boeven naartoe wanneer jullie deze pakken?"
"Wat moet ik doen om later ook bij de politie te werken?"

Tal van deze vragen werden vanochtend gesteld aan onze 2 inspecteurs die de kleuterklasjes van de VBS De Klimtoren in Jabbeke bezochten. Bedoeling van deze actie is om kleuters al van in het begin vertrouwd te maken met de politie. Zodat zij, wanneer ze hulp nodig hebben, geen schrik hebben om tot bij een agent/ inspecteur te gaan om hun verhaal te doen.

Voor de kinderen is het een leuke kennismaking waarbij zij een heleboel vragen kunnen stellen waar zij dan ook antwoord op krijgen.En voor ons is het handig meegenomen dat wij de kleuters op deze manier kunnen informeren of aanraden om hun volledige naam, adres en geboortedatum van buiten te leren voor het geval zij verloren lopen. Want met deze gegevens kunnen wij hen immers netjes terug brengen naar hun ouders.

kleuterklas1

Tijdens het verlengde Paasweekend werden maar liefst 8 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen. Eén rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden. Twee van deze bestuurders waren dusdanig onder invloed dat zij een gevaar vormden voor zichzelf en als gevolg hun roes mochten uitslapen in onze zonale dispatching te Torhout.

Eén bestuurder vond het zelfs nodig om, na de intrekking van zijn rijbewijs , terug met zijn voertuig te rijden. Onze alerte interventieploeg kon hem evenwel onmiddellijk onderscheppen zonder dat hij verdere schade kon aanrichten.

Weet dat wij hoog inzetten op verkeersveiligheid. Alcoholgebruik in het verkeer wordt in onze zone absoluut niet gedoogd!

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er verscheidene alcoholcontroles uitgevoerd binnen onze zone. Hieronder vind je de resultaten van deze acties terug.

| Ettelgemsestraat (OUDENBURG)
7 voertuigen werden gecontroleerd op alcoholgebruik. 7 x negatieve test.
Hierbij is er wel één PVW voor verzekeringsbewijs uitgeschreven.

| Aartrijksesteenweg (JABBEKE)
7 voertuigen werden gecontroleerd op alcoholgebruik. 7 x negatieve test.
Hierbij is er wel één PVW voor gelijkvormigheidsattest uitgeschreven.

| Arthur Coussensstraat (ICHTEGEM)
7 voertuigen werden gecontroleerd op alcoholgebruik. 7 x negatieve test.
Hierbij is er wel één PVW voor verzekeringsbewijs én één PV voor rijbewijs uitgeschreven.

| Aartrijkestraat (TORHOUT)
7 voertuigen werden gecontroleerd op alcoholgebruik. 7 x negatieve test.
Hierbij is er wel één PVW voor verzekeringsbewijs én één PVW voor kentekenplaat uitgeschreven.

| Gistelsteenweg (JABBEKE)
8 voertuigen werden gecontroleerd op alcoholgebruik. 7 x negatieve test, 1 x positieve test. Rijbewijs werd ingehouden voor 6u.

Om 6u deze morgen liep de allereerste flitsmarathon af. Overal in Vlaanderen werden er de afgelopen 24 uren snelheidscontroles gehouden met het oog op een veiliger verkeer. Zo ook in de PZ Kouter.

In totaal werden in onze zone 861 voertuigen gecontroleerd. Ondanks de vele aankondigingen werden toch nog 98 bestuurders geverbaliseerd wegens te snel rijden. Dit komt overeen met 11.3% van alle gecontroleerde voertuigen!

48 bestuurders werden onmiddelijk geconfronteerd met hun inbreuk en werden onderworpen aan een alcoholtest. Daaruit blijkt dat niemand te veel gedronken had. Dit is een positieve noot!

Daarnaast werden 2 onmiddellijke inningen opgesteld voor gordeldracht, 1 PVW* voor inbreuk verzekering, 1 PVW voor inbreuk technische eisen en 1 PVW voor inschrijving voertuig.

Twee buitenlanders dienden onmiddellijk te betalen voor hun snelheidsinbreuk.

De controles gisteren werden uitgevoerd op de 2 voornaamste verkeersassen binnen onze zone, nl de N33 (Ichtegem) en de N367 (Jabbeke). Ook in de Aartrijkestraat (Torhout) was een controle voorzien.

ifmjabbeke

* Proces-Verbaal van Waarschuwing

Ongeveer de helft van de West-Vlaamse politiezones neemt niet deel aan de flitsmarathon. Maar waarom de PZ Kouter dan wél?

flitsmarathondeelnemers

Al jaren zetten wij hoog in op verkeersveiligheid. Uit de statistieken leiden wij af dat wij vorig jaar per dag 2 verkeersongevallen met stoffelijke schade én 1 verkeersongeval met lichamelijk letsel hadden (gemiddeld). Daarnaast zien wij ook in diezelfde cijfers dat wij gemiddeld om de 2 maanden met een verkeersongeval met dodelijke afloop geconfronteerd werden. Dit zijn hoge cijfers. En snelheid is en blijft één van de belangrijke factoren bij vele verkeersongevallen.

Wij doen mee aan deze actie omdat het eigenlijk een verderzetting is van hetgeen wij maandelijks doen qua verkeersveiligheid. Iedere maand worden dergelijke controles door onze ploegen uitgevoerd. Via deze grootschalige actie kunnen we nogmaals de problematiek van (overdreven) snelheid in het verkeer aankaarten.