Sedert enige tijd zijn er werken langsheen de N33 (Gistel - Oostende) en dit ter hoogte van de brug over de vaart. Deze werken hebben de nodige verkeershinder tot gevolg.

Vanaf 16 augustus 2016 tot ongeveer midden november 2016 zullen er tevens werken langsheen de N33 uitgevoerd worden en dit ter hoogte van het kruispunt met de Moerdijkstraat. Hierbij wordt er gewerkt met verkeerslichten. Natuurlijk zullen ook deze werken gepaard gaan met verkeershinder. De werfzone loopt vanaf het kruispunt met de Moerdijkstraat tot huisnummer 93.

Gelieve hiermee rekening te houden.

Een klein jaar terug werd ca-va.vlaanderen gelanceerd. Het geesteskind van ons zorgteam werd in deze tijdspanne al druk bezocht en dit resulteerde in enkele vertrouwelijke gesprekken. Maar wat is 'ca-va?' nu weer precies?

De website is voornamelijk gericht aan jongeren tussen 12 en 18 jaar. Jongeren die problemen of vragen hebben over specifieke problematieken, kunnen vanaf heden terecht op de website die hen een duwtje geeft in de richting van de juiste hulpverlening. Ook kunnen ze altijd vrijblijvend contact opnemen met de initiatiefnemers van dit project, Cindy Somers (psychologe PZ Kouter) of INP Bert Forrest (Dienst Jeugd & Gezin).

Meer informatie op de website www.ca-va.vlaanderen. De snelkoppeling vindt u ook terug via het logo in de rechter kolom.

Media:
http://www.focus-wtv.be/nieuws/politiezone-kouter-helpt-jongeren-nood

Vanaf vrijdag 15 juli tot en met zondag 28 augustus is de Markt van Torhout opnieuw verkeersvrij gemaakt. Net als voorgaande jaren werden de nodige signalisatie en verwijzingen naar omliggende parkings aangebracht.

Tijdens de zomermaanden juli en augustus is het wijkkantoor Torhout - Conscienceplein 1 - gesloten op donderdagnamiddag. Gelieve hier mee rekening te houden.

Bekijk hier de aangepaste openingsuren.

De lokale politie Kouter zal op het grondgebied van de gemeente Jabbeke vanaf midden januari 2015 tot eind juni 2015 wekelijks snelheidscontroles uitvoeren op de N367- Gistelsteenweg. Dit initiatief kadert binnen het zonaal veiligheidsplan 2013-2017 Kouter.