Het blauwe kruis van de kust

www.hetblauwekruiskust.be

Permanentiedienst (enkel voor het ophalen van zwerfdieren): 0472/49 39 30

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via PZ.Oostende.Kabinet@police.belgium.eu of 059 70 11 11.