Gevonden voorwerpen

Dagelijks krijgen we bij de lokale politie gevonden voorwerpen binnen. Binnen het korps staat het aangiftebureel in voor het beheer van deze voorwerpen. De inspecteurs van deze dienst stellen alles in het werk om de gevonden voorwerpen terug te bezorgen aan de eigenaars. Ze gaan na of het voorwerp als verloren of gestolen aangegeven is, nemen contact op met leveranciers,… Heel wat voorwerpen vinden zo hun weg terug naar de oorspronkelijke eigenaar.

Maar soms leveren al deze inspanningen niks op. Voorwerpen die na 6 maanden niet opgehaald zijn, worden eigendom van de stad Oostende. Omdat dit soms vrij waardevolle voorwerpen betreffen, heeft de zone beslist om een aantal gevonden voorwerpen op onze website te publiceren. Zo hopen we nog meer voorwerpen aan de eigenaar te kunnen terugbezorgen. Op de website komen enkel voorwerpen waarvan de politie makkelijk kan achterhalen of je de rechtmatige eigenaar bent.

Herken je op de lijst van gevonden voorwerpen het voorwerp dat je verloren bent. Dan kan je een afspraak maken bij het aangiftebureel, gelegen in het kantoor op de Alfons Pieterslaan 39, 8400 Oostende. Geïdentificeerde voorwerpen worden aan de eigenaar teruggegeven na vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een aankoopfactuur, foto of gedetailleerde beschrijving van het voorwerp.

Ben je iets verloren en vind je het niet terug op de website? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het aangiftebureel. De medewerkers kijken dan na of het voorwerp bij de politie binnengebracht is.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via PZ.Oostende.Kabinet@police.belgium.eu of 059 70 11 11.