Fietsstraten

Wat is een fietsstraat?

In fietsstraten mogen de fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken.

(KB 01.12.1975 - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.)

Regelgeving

  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan innemen als deze enkel open gesteld is in hun rijrichting; als de rijbaan opengesteld is voor verkeer in beide richtingen mogen ze op de rechterhelft van de rijbaan rijden
  • Motorvoertuigen mogen in de fietsstraat rijden, maar mogen geen fietsers inhalen
  • In een fietsstraat mag niet sneller dan 30 km/uur gereden worden; dit geldt voor alle weggebruikers

Fietsstraten in Oostende

  • Visserskaai tussen Sint-Petrus en Paulusplein en Langestraat - enkel richting "zee"
  • Kaïrostraat enerzijds tussen Peter Benoitstraat en Koninginnelaan, anderzijds tussen Koninginnelaan en Jules Peurquaetstraat
  • Duinenstraat tussen Westlaan en grens Middelkerke - loopt door in Middelkerke

Aanduiding

Aanvang fietsstraat - Einde fietsstraat

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via PZ.Oostende.Kabinet@police.belgium.eu of 059 70 11 11.